Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinė žvejybos kontrolės misija Baltijos jūroje Vokietijos žvejybos kontrolės laivu „Seeadler“

Š. m. balandžio 6-19 dienomis du Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus žvejybos kontrolės pareigūnai dalyvavo verslinės žvejybos laivų patikrinimuose Baltijos jūroje Vokietijos žvejybos kontrolės laivu „Seeadler“.

Jungtinės inspekcijos metu Baltijos jūroje buvo patikrinti 8 žvejybos laivai: 4 Vokietijos ir 4 Danijos. Patikrinimo metu buvo užfiksuoti du pažeidimai, susiję su žvejybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų nesilaikymu. Danijos laivui už tinklų žymėjimo trūkumus skirtas įspėjimas, o Vokietijos laivui už tinklų žymėjimo taisyklių nesilaikymą užfiksuotas pažeidimas, už kurį vėliau bus skirta sankcija. Kiti žvejybos laivai, vykdydami žvejybą, laikėsi ES galiojančių taisyklių ir žvejybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Laivai žvejojo Baltijos menkes, upines bei jūrines plekšnes, otus. Žvejybos laivai patikrinimui buvo atrinkti pagal atliktą rizikos analizę. Buvo tikrinama, kaip pildomas elektroninis žvejybos žurnalas, ar tinkamai veikia laivų stebėjimo sistema (angl. VMS), ar laive yra žvejybos leidimai, patvirtinti laivo triumų planai. Atlikti tralų matavimai bei paskutinio tralavimo laimikio analizė pagal žuvų rūšis.

Misijoje dalyvauta vykdant Baltijos jūros specialiąją kontrolės ir inspektavimo programą, patvirtintą 2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. 2018/1986, kuriuo nustatomos tam tikros žvejybos specialiosios kontrolės ir inspektavimo programos ir panaikinami įgyvendinimo sprendimai 2012/807ES, 2013/328/ES, 2013/305/ES ir 2014/156/ES, ir Baltijos jūros Bendrąjį veiklos planą, kuris patvirtintas 2018 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjungos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomojo direktoriaus sprendimu Nr. 2018/35.

 

 

Išsamesnė informacija apie šią misiją el. paštu [email protected], [email protected] arba tel. 8 700 14932.

Share iconDalintis