Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinė žvejybos kontrolė Baltijos jūroje

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai lapkričio 14–25 dienomis koordinavo tarptautinę žvejybos Baltijos jūroje kontrolės kampaniją. Tokios kampanijos, vykdant Bendrijos žvejybos kontrolės agentūros patvirtintą Bendrą išdėstymo planą, reguliariai vykdomos Baltijos, Šiaurės ir Viduržemio jūrose.

Baltijos jūros kampanijų metu sutelkiamos šio regiono Europos Sąjungos šalių narių, atsakingų už verslinės žvejybos kontrolę, t. y. Lietuvos, Estijos, Danijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos institucijų pajėgos. Šiai akcijai šalys skiria žvejybos kontrolės laivus, orlaivius, mobilias inspektorių komandas, kurios gali būti sudaromos ir iš kelių šalių atstovų. Pagrindinis tokios žvejybos kontrolės tikslas – sustiprinti menkių verslinės žvejybos kontrolę jūroje ir žuvų iškrovimo uostuose.

Tokias patikras koordinuoja pakaitomis visos šalys. Lapkričio 14–25 dienomis Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyrius virto vadovaujančiu koordinaciniu centru. Lietuvos žvejybos kontrolės pareigūnai kartu su į Klaipėdą atvykusiu Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros atstovu p. Wolfgang`u Mueller`iu (Wolfgang Mueller) detaliai suplanavo ir suderino visus darbus, kasdien rinko ir analizavo operatyvinius duomenis, juos apibendrino ir prireikus teikė rekomendacijas. Žvejybos laivų stebėjimo sistema buvo stebimas žvejų aktyvumas visoje Baltijos jūroje. Pažeidimai buvo analizuojami, o su jais susijusi medžiaga teikiama laivo pažeidėjo vėliavos valstybei. Be to, Žuvininkystės tarnybos pareigūnai kontrolės laivais „Vakaris“ ir „Tobis“ dirbo jūroje, kiti – Klaipėdos uoste, žuvų aukcione ir jūros pakrantėje.

Iš viso kampanijos metu atlikti 472 žvejybos laivų patikrinimai, iš jų 101 – jūroje ir 376 – iškrovimo vietose. Rasta 13 pažeidimų, iš kurių 5 – jūroje, 8 – krante. Be to, atlikti 63 žvejybos laivų stebėjimai jūroje, iš kurių 19 – iš orlaivių ir 44 – iš žvejybos kontrolės laivų.

Žuvininkystės tarnyba kasmet dalyvauja žvejybos Baltijos jūroje kontrolės kampanijose, šiais metais specialistai į tokias operacijas vyko jau septynis kartus, iš kurių dvi koordinavo.

Daugiau informacijos – Bendrijos žvejybos kontrolės agentūros tinklalapyje adresu: http://www.cfca.europa.eu/pages/home/jdp_baltic.htm

Share iconDalintis