Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinė žvejybos inspekcijos misija Vokietijos žvejybos kontrolės laivu „Seeadler“

Š. m. balandžio 25- gegužės 05 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai dalyvavo Vokietijos žvejybos kontrolės laive „Seeadler“ žvejybos laivų patikrinimuose Baltijos jūroje vykdant Baltijos jūros specialiąją kontrolės ir inspektavimo programą, patvirtintą 2013 m. birželio 21 d. komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. 2013/305/ES, kuriuo nustatoma specialioji Baltijos menkių, atlantinių silkių, atlantinių lašišų ir atlantinių šprotų išteklių žvejybos Baltijos jūroje kontrolės ir inspektavimo programa ir Baltijos jūros Bendros veiklos planą, kuris patvirtintas 2017-12-13 Europos Sąjungos žuvininkystes kontrolės agentūros vykdomojo direktoriaus sprendimu Nr. 2017/25.

Žvejybos laivų kontrolė vyko Baltijos jūroje Vokietijos ekonominėje zonoje. Inspekcija buvo vykdoma Vokietijos Federacinės Respublikos žvejybos kontrolės laivu „Seeadler“.

Misijos metu buvo patikrinti 4 laivai iš jų 2 Vokietijos ir 2 Danijos. Laivai žvejojo Baltijos menkę, upinę bei jūrinę plekšnes, otus. Žvejybos laivai inspektavimui buvo atrinkti pagal rizikos analizę. Buvo tikrinama, kaip pildomas elektroninis žvejybos žurnalas, ar dirba laivų stebėjimo sistema (VMS), žvejybos leidimai, ar yra patvirtinti laivo triumų planai. Taip pat buvo tikrinamas žuvies kiekis pagal rūšis esančias laivo triume. Atlikti tralų matavimai bei paskutinio tralavimo laimikio analizė pagal žuvies rūšis. Pažeidimų nerasta.

Išsamesnė informacija apie šią misiją el. paštu [email protected], [email protected]  arba tel. 846365745.

Share iconDalintis