Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinė žvejybos inspekcijos misija Vladislavovo m., Lenkijos Respublika

Š. m. gegužės 13–19 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai kartu su Lenkijos Respublikos žvejybos kontrolės pareigūnais dalyvavo žvejybos laivų patikrinimuose Baltijos jūroje Lenkijos vandenyse, bei žuvų iškrovimų Lenkijos uostuose, vykdant Baltijos jūros specialiąją kontrolės ir inspektavimo programą, patvirtintą 2013 m. birželio 21 d. komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. 2013/305/ES, kuriuo nustatoma specialioji Baltijos menkių, atlantinių silkių, atlantinių lašišų ir atlantinių šprotų išteklių žvejybos Baltijos jūroje kontrolės ir inspektavimo programa ir Baltijos jūros Bendros veiklos planas, kuris patvirtintas 2017-12-13 Europos Sąjungos žuvininkystes kontrolės agentūros vykdomojo direktoriaus sprendimu Nr. 2017/25.

Žvejybos laivų patikrinimai vyko Vladislavovo, Helio, Jastarnia, Kužnica uostuose ir Baltijos jūroje Lenkijos ekonominėje zonoje su Lenkijos Respublikos žvejybos kontrolės laivu „Kontroler 19“. Buvo tikrinama, kaip pildomi elektroniniai žvejybos žurnalai, ar veikia laivų stebėjimo sistemos, ar yra patvirtinti laivų triumų planai. Taip pat buvo tikrinamas žuvies kiekis pagal rūšis esančias laivo triume. Atlikti tralų matavimai ir paskutinio tralavimo laimikio analizė pagal žuvies rūšis.

Buvo patikrinti 4 žvejybos laivai, 1 transporto priemonė uoste ir 2 žvejybos laivai jūroje. Laivai žvejojo Baltijos menkes, šprotus, strimeles, otus. Žvejybos laivai patikrinimui buvo atrinkti pagal rizikos analizę.

Helio uoste Lietuvos laivui „Mikadon“ buvo nustatytas pažeidimas ir pradėtas tyrimas dėl neteisingai nurodyto žuvies kiekio. Tam pačiam laivui „MIKADON“ buvo atliktas tyrimas dėl anksčiau padaryto pažeidimo. Surinkta medžiaga protokolo surašymui.

Išsamesnė informacija apie šią misiją el. paštu vitalij.zartun@zuv.lt, ernestas.peskovas@zuv.lt  arba tel. 846 365745.

Share iconDalintis