Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinė žvejybos inspekcijos misija šiaurės vakarų Atlante

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgyvendina Europos Sąjungos Jungtinio inspektavimo ir stebėjimo schemą (JDP). Pagal šią schemą Europos Sąjungos šalių narių viešosios įstaigos, įgyvendinančios žvejybos kontrolę, siunčia žvejybos kontrolės inspektorius dalyvauti tarptautinėse žvejybos kontrolės inspekcijose regioninių žvejybos organizacijų akvatorijose. Š. m. gegužės 6–23 dienomis Žuvininkystės tarnybos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyrius dalyvavo tarptautinėje žvejybos kontrolės misijoje šiaurės vakarų Atlante, Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (toliau – NAFO) reguliuojamame rajone. Misijoje kartu dalyvavo žvejybos kontrolės pareigūnai iš Vokietijos Federacinės Respublikos, Kanados bei žvejybos kontrolės veiksmų koordinatorius iš Europos žvejybos kontrolės agentūros. Inspekciją vykdė Vokietijos Federacinės Respublikos žvejybos kontrolę užtikrinantis laivas „SEEFALKE“.
Pagrindinis misijos tikslas pagal 2016 m. NAFO Jungtinio inspektavimo ir stebėjimo schemą buvo nustatyti, ar Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų šios žvejybos organizacijos šalių narių žvejybos laivai, vykdydami žvejybą NAFO akvatorijoje, laikosi galiojančių žvejybos kontrolės ir užtikrinimo priemonių, o ES žvejybos laivai ir ES žvejybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Misijos metu NAFO 3 L, M, N ir O rajonuose užregistruota 11 žvejybą vykdžiusių laivų, iš kurių 5-iuose atliktos inspekcijos.

Inspekcijų metu buvo tikrinami žvejybos įrankiai, registruojamas žvejybos laivo paskutinio tralavimo ir viso reiso metu sugautų žuvų kiekis, nustatytas realus žvejybos laivuose esančių žuvų produktų kiekis, kuris vėliau buvo palygintas su deklaruotuoju žuvų produktų kiekiu. Tikrinta, ar žuvų produktų pakuočių etiketės atitinka joms keliamus reikalavimus. Taip pat buvo tikrinami žvejybos laivų žvejybos žurnalai ir žuvų produkcijos žurnalai, žvejybos veiklos legalumą įrodantys dokumentai ir kita techninė laivų dokumentacija. Be to, buvo tikrinama, ar žvejybos laivuose tinkamai funkcionuoja palydovinės žvejybos laivų stebėjimo sistemos.

Šios misijos metu patikrinti trys Portugalijos respublikos, vienas Estijos Respublikos ir vienas Japonijos žvejybos laivas. Nustatyta, jog visi misijos metu patikrinti žvejybos laivai turi žvejybos kvotas žuvų rūšims, kurias žvejoja, bei leidimus žvejoti NAFO teritorijoje. Visų žvejybos laivų palydovinės laivų stebėjimo sistemos veikė techniškai tvarkingai, žvejybos ir produkcijos žurnalai, produkcijos išdėstymo triumuose planai buvo tvarkingai pildomi. Deklaruojamas žuvų produkcijos kiekis atitiko realų žuvų produktų kiekį, o visi patikrinti žvejybos įrankiai atitiko NAFO keliamus reikalavimus. Šios misijos metu nenustatyta jokių NAFO žvejybos kontrolės ir užtikrinimo priemonių bei ES žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų.

Išsamesnė informacija apie šią misiją el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 239 8401.

Vokietijos Federacinės Respublikos žvejybos kontrolę užtikrinantis laivas atlieka žvejybos kontrolės misiją NAFO teritorijoje.

                       Ką tik sugauto laimikio (Atlanto menkių) perkėlimo į žvejybos laivo žuvų perdirbimo cechą,stebėjimas.

Žvejybos kontrolės pareigūnai matuoja tralo akių dydį.

  Žvejybos kontrolės pareigūnai palieka žvejybos laivą.

Share iconDalintis