Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinė žvejybos inspekcijos misija šiaurės vakarų Atlante

Š. m. rugpjūčio 1–30 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Dambrauskis dalyvavo tarptautinėje žvejybos kontrolės misijoje šiaurės vakarų Atlante, Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (toliau – NAFO) reguliuojamame rajone. Misijoje kartu dalyvavo žvejybos kontrolės pareigūnai iš Portugalijos Respublikos bei žvejybos kontrolės veiksmų koordinatorius iš Europos žvejybos kontrolės agentūros. Inspekciją vykdė Portugalijos Respublikos laivas „VIANA DO CASTELO“.

Portugalijos Respublikos pakrančių apsaugos laivas atlieka žvejybos kontrolės misiją NAFO teritorijoje.

 

Pagrindinis misijos tikslas pagal 2014 m. NAFO Jungtinio inspektavimo ir stebėjimo schemą buvo nustatyti, ar Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų šios žvejybos organizacijos šalių narių žvejybos laivai, vykdydami žvejybą NAFO akvatorijoje, laikosi galiojančių žvejybos kontrolės ir užtikrinimo priemonių, o ES žvejybos laivai – dar ir ES žvejybą reglamentuojančių teisės aktų. Misijos metu NAFO 3 L, M, N ir O rajonuose užregistruota 11 žvejybą vykdžiusių laivų, iš kurių 9-iuose atliktos inspekcijos.

Žvejybos inspektorių komanda ruošiasi pakilimui į žvejybos laivą.

 

Inspekcijų metu buvo tikrinami žvejybos įrankiai, registruojamas žvejybos laivo paskutinio tralavimo ir viso reiso metu sugautų žuvų kiekis, nustatytas realus žvejybos laivuose esančių žuvų produktų kiekis, kuris vėliau buvo palygintas su deklaruotuoju žuvų produktų kiekiu. Tikrinta, ar žuvų produktų pakuočių etiketės atitinka joms keliamus reikalavimus. Taip pat buvo tikrinami žvejybos laivų žvejybos žurnalai ir žuvų produkcijos žurnalai, žvejybos veiklos legalumą įrodantys dokumentai ir kita techninė laivų dokumentacija. Be to, buvo tikrinama, ar žvejybos laivuose tinkamai funkcionuoja palydovinės žvejybos laivų stebėjimo sistemos.

Žvejybos kontrolės pareigūnai matuoja tralo akių dydį.

 

Nustatyta, jog visi misijos metu patikrinti žvejybos laivai turi žvejybos kvotas žuvų rūšims, kurias žvejoja, bei leidimus žvejoti NAFO teritorijoje. Visų žvejybos laivų palydovinės laivų stebėjimo sistemos veikė techniškai tvarkingai, žvejybos ir produkcijos žurnalai, produkcijos išdėstymo triumuose planai buvo tvarkingai pildomi. Deklaruojamas žuvų produkcijos kiekis atitiko realų žuvų produktų kiekį, o visi patikrinti žvejybos įrankiai atitiko NAFO keliamus reikalavimus. Šios misijos metu nenustatyta jokių NAFO žvejybos kontrolės ir užtikrinimo priemonių bei ES žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų.

Išsamesnė informacija apie šią misiją el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 239 8401.

 

 

 

 

 

 

Share iconDalintis