Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinė žvejybos inspekcijos misija šiaurės rytų Atlante

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgyvendina Europos Sąjungos Jungtinio inspektavimo ir stebėjimo schemą (JDP). Pagal ją Europos Sąjungos žvejybos kontrolės institucijos siunčia savo pareigūnus dalyvauti bendrose tarptautinėse žvejybos kontrolės misijose, vykdomose regioninių žvejybos organizacijų akvatorijose. Š. m. gegužės 11–31 dienomis Žuvininkystės tarnybos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyrius dalyvavo tarptautinėje žvejybos kontrolės misijoje šiaurės rytų Atlante, Žvejybos šiaurės rytų Atlante organizacijos  (toliau – NEAFC) reguliuojamame rajone. Joje kartu dalyvavo žvejybos kontrolės pareigūnas iš Ispanijos Karalystės. Inspektavimas buvo vykdomas Ispanijos Karalystei priklausančiu laivu „ALBORAN“.

 

Pagal 2016 m. NEAFC jungtinio inspektavimo ir stebėjimo schemą pagrindinis misijos tikslas buvo nustatyti, ar Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų šios žvejybos organizacijos šalių narių žvejybos laivai, vykdydami žvejybą NEAFC akvatorijoje, laikosi galiojančių žvejybos kontrolės ir užtikrinimo priemonių, o ES žvejybos laivai ir ES žvejybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Misijos metu NEAFC rajone (Irmingerio jūroje) užregistruoti 25 jūros ešerių (Sebastes mentella) žvejybą vykdę laivai, iš kurių 9-iuose atliktos inspekcijos.

 

Inspekcijų metu buvo tikrinami žvejybos įrankiai, registruojamas žvejybos laivo paskutinio tralavimo ir viso reiso metu sugautų žuvų kiekis, nustatytas realus žvejybos laivuose esančių žuvų produktų kiekis, kuris vėliau buvo palygintas su deklaruotuoju žuvų produktų kiekiu. Tikrinta, ar žuvų produktų pakuočių etiketės atitinka joms keliamus reikalavimus. Taip pat buvo tikrinami žvejybos laivų žvejybos ir žuvų produkcijos žurnalai, žvejybinės veiklos legalumą įrodantys dokumentai, kita techninė dokumentacija, kontroliuojama, ar tinkamai funkcionuoja palydovinės laivų sistemos.

 

Šios misijos metu buvo patikrinti šeši Rusijos Federacijos respublikos (toliau – Rusijos), vienas Vokietijos Federacinės Respublikos, vienas Farerų salų ir vienas Norvegijos karalystės (toliau – Norvegijos) žvejybos laivas. Dviejuose žvejybos laivuose buvo nustatyti NEAFC žvejybos kontrolės ir užtikrinimo priemonių pažeidimai. Rusijos žvejybos laive „SAPHIRE II“ buvo nustatytas pažeidimas dėl žuvų produkcijos pakuočių  ženklinimo, o Norvegijos laive „NORDØRN“ – dėl įplaukimo į ir išplaukimo iš NEAFC reguliuojamos akvatorijos žinučių (COE/COX) siuntimo.

 

Išsamesnė informacija apie šią misiją el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 2391 124.

 

Islandijos Respublikos uoste Reykjavike esantis Ispanijos karalystės inspekcinis laivas „ALBORAN“ pasiruošęs išplaukti į žvejybos kontrolės misiją NEAFC reguliuojamoje akvatorijoje.

 

Ką tik sugautų jūros ešerių (Sebastes mentella) laimikis Rusijos Federacijos respublikos žvejybos laive „SAPHIRE II“.

Ką tik sugautų jūros ešerių (Sebastes mentella) laimikio perkėlimo į žuvų perdirbimo cechą procedūra Rusijos Federacijos respublikos žvejybos laive „SAPHIRE II“ .

Kaip priegauda jūros ešerių žvejyboje į tralą kartais patenka ir tokios giliavandenės žuvys – paprastasis kardadantis beriksas (Anoplogaster cornuta).

Įspūdingo dydžio žuvų produkcijos šaldymo triumas Vokietijos Federacinės Respublikos žvejybos laive „RAN“. Žuvų produktams sukrauti naudojamos europaletės.

Žuvų produkcijos šaldymo triumas Vokietijos Federacinės Respublikos žvejybos laive „RAN“. Žuvų produktų sukrovimas vykdomas mechanizuotai – naudojami  autokarai.

Neteisingas žuvų produktų pakuočių žymėjimas Rusijos Federacijos respublikos žvejybos laive „SAPHIRE II“. Kairėje etiketės pusėje angliškomis raidėmis nurodytas ICES XIV b jūros ešerių sugavimo rajonas, o dešinėje pusėje rusiškomis raidėmis nurodytas FAO 27 parajonio ICES Vb5 sugavimo rajonas.

Share iconDalintis