Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinė žvejybos inspekcijos misija į Vokietijos žvejybos kontrolės laivą „Seeadler“

Š. m. vasario 27 – kovo 8 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai Vitalij Žartun ir Giedrius Vaitkus dalyvavo tarptautinėje žvejybos inspekcijos misijoje pagal Bendrą išdėstymo planą Baltijos jūroje, patvirtintą Europos žuvininkystės kontrolės agentūros direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimu NR 2015/21, vykdant 2013 m. birželio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą Nr. 2013/305/ES, kuriuo nustatoma specialioji Baltijos menkių, atlantinių silkių, atlantinių lašišų ir atlantinių šprotų išteklių žvejybos Baltijos jūroje kontrolės ir inspektavimo programa.

 

Žvejybos laivų kontrolė vyko Baltijos jūroje Vokietijos, Danijos ir Lenkijos Ekonominėse zonose. Inspekcija buvo vykdoma Vokietijos Federacinės Respublikos  žvejybos kontrolės laivu „Seeadler“.

 

Misijos metu buvo patikrinti devyni žvejybiniai laivai, žvejojantys Baltijos menkę, plekšnę ir strimelę. Aštuoni iš jų priklauso Vokietijai, vienas Lenkijai. Laivai inspektavimui buvo atrinkti pagal rizikos analizę. Misijos metu užfiksuotas vienas pažeidimas Vokietijos laive “Meteor“, į jo žvejybos žurnalą buvo įrašytas neteisngas tralas. Taigi, buvo tikrinama, kaip pildomas elektroninis žvejybos žurnalas, ar dirba laivų stebėjimo sistema (VMS), žvejybos leidimai, ar yra patvirtinti laivo triumų planai. Taip pat buvo tikrinamas laivo triume esantis žuvies kiekis pagal rūšis, atlikti tralų matavimai bei paskutinio tralavimo laimikio analizė pagal žuvies rūšis.

 

Išsamesnė informacija apie šią misiją el. paštu [email protected], [email protected]  arba tel. 846365745.

Share iconDalintis