Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinė žvejybos inspekcijos misija Danijos Karalystėje

2018 m. kovo 12-18 dienomis  Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai kartu su Danijos žuvininkystės agentūros prie Danijos užsienio reikalų ministerijos inspektoriais  dalyvavo žvejybos laivų iškrovimų patikrinimuose Skageno ir Hirtshals uostuose, vykdant Baltijos jūros specialiąją kontrolės ir inspektavimo programą, patvirtintą 2013 m. birželio 21 d. komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. 2013/305/ES, kuriuo nustatoma specialioji Baltijos menkių, atlantinių silkių, atlantinių lašišų ir atlantinių šprotų išteklių žvejybos Baltijos jūroje kontrolės ir inspektavimo programa ir Baltijos jūros Bendrą veiklos planą.

Žvejyba yra svarbi Danijos Karalystės pramonės dalis. Turi apie 2700 žvejybos laivų, klestinčioje žvejybos industrijoje dirba apie 8000 žmonių. Bendra metinė sugavimų vertė yra apie 3,0 mlrd. Danijos kronų (0,4 mlrd. Eur). Eksportuojamų žuvininkystės produktų vertė yra 20,5 mlrd. Danijos kronų (2,7 mlrd. Eur). Danijoje pramoginė žvejyba užsiima maždaug 300 000 žmonių. Danijos Karalystės uostuose žvejybos produkcija iškraunama iš Danijos, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos laivų, kurie Baltijos jūroje žvejoja atlantinius šprotus, silkes, lašišas ir menkes.

Pagal iš anksto suplanuotą  vizito darbo grafiką, kartu su Danijos žvejybos kontrolės inspektoriais buvo vykdomi žvejybos laivų patikrinimai Skageno uoste, kuris yra  pagrindinis pelaginėms žuvims iškrauti skirtas uostas,  naudojant žuvų iškrovimui bei jų mėginių ėmimui specializuotą įrangą. Iškrovimų patikrinimų metu, kartu su Danijos žvejybos kontrolės inspektoriais, pagal Europos žvejybos kontrolės paruoštą bei patvirtintą nustatytą metodiką, buvo imami iškraunamų žuvų sudėties mėginiai bei atlikta vertinimo analizė. Komandiruotės laikotarpiu buvo patikrinti keturi žvejybiniai traleriai: iš jų du iš Švedijos, ir du iš Danijos. Taip pat buvo atlikta žvejybos produktų aukcione  iškrautų žuvų patikra, kuris randasi Hirtshals uoste. Patikrinimų metu šiurkščių pažeidimų nenustatyta. Iš žvejybos laivų paimtų mėginių rūšinė sudėtis atitiko nustatytas  paklaidas.

Apibendrinus žvejybos produktų iškrovimus Danijos Karalystėje pastebėta, kad žvejybos kontrolės pareigūnai taip pat vykdo sanitarinės bei higienos kontrolės funkcijas žvejybos laivuose, o taip pat ir žvejybos produktų aukcionuose, prieš pateikiant žvejybos produktus pirminiam supirkėjui.

Komandiruotės metu inspektoriai aptarė darbo specifiką, metodus, dažniausiai kylančias problemas ir jų sprendimo būdus.

 

Išsamiau – tel. (8 46) 365 745 arba el. paštu [email protected] , [email protected]

Share iconDalintis