Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2012“

2012 m. kovo 29 –31 dienomis Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) dalyvavo Aleksandro Stulginskio universitete vykusioje tarptautinėje žemės ūkio parodoje „Ką pasėsi… 2012“.

Parodos metu Žuvininkystės tarnybos  specialistai konsultavo žuvivaisa besidominančius lankytojus, teikė informaciją apie Žuvininkystės tarnybos atliktus ir planuojamus darbus, įgyvendinant Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, 2012 metų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D -165.

Nors gamta visomis išgalėmis priešinosi kalendoriniam pavasariui, vis dėlto netrūko lankytojų, kuriuos domino dirbtinis žuvų įveisimas, įveisimo medžiagos įsigijimo galimybės, tvenkinių priežiūra, žuvų ligos ir jų prevencijos priemonės.

Nemažai parodos lankytojų, ypač su vaikais, būriavosi prie Žuvininkystės tarnybos stende įrengto akvariumo su įvairiomis žuvimis, kurios veisiamos ir auginamos Žuvininkystės tarnybos poskyriuose, o paaugintos įveisiamos į Lietuvos valstybinius vandens telkinius: aštriašnipiais eršketais (Acipenser oxyrinchus), lašišomis (Salmo salar), šlakiais (Salmo trutta trutta ), peledėmis (Coregonus peled), kiršliais (Thymallus thymallus), karpiais (Cyprinus carpio).

Lankytojai ir svečiai iš filmuotos medžiagos galėjo susipažinti su Žuvininkystės tarnybos veikla, versline žiemos poledine žūkle, ikrų paėmimu iš reproduktorių (naršinimu), aštriašnipių eršketų paleidimu į Lietuvos upes, uždarų recirkuliacinių sistemų darbu ir kt.

Parodos metu vykusiuose seminaruose Žuvininkystės tarnybos specialistai skaitė pranešimus:

„Lašišinių žuvų auginimas uždarose recirkuliacinėse sistemose (URS)“ –
pristatydamas šią temą Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus Žeimenos poskyrio vyriausiasis specialistas E. Leliūna kalbėjo apie uždarųjų recirkuliacinių sistemų atskirus komponentus, jų paskirtį bei veikimą, aptarė pagrindinius URS komponentus – aeravimą, ligų kontrolę, biologinę bei mechaninę vandens filtraciją. E. Leliūna paaiškino, kaip iš elektros prietaisais sugautų reproduktorių paimami ikrai ir pieniai, apie ikrų inkubacijos procesą, išsiritusių lervučių maitinimą, jų išgyvenimo ypatumus.

Kitą pranešimą – „Aštriašnipio eršketo populiacijos atkūrimas Lietuvos vandenyse ir jo reikšmė žuvininkystei“ parengė Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus vyriausiasis specialistas A. Pilinkovskij. Specialistas papasakojo eršketų populiacijos paplitimo istoriją iki šių dienų, pateikė informaciją apie Žuvininkystės tarnybos padaliniuose paaugintus aštriašnipius eršketus ir bendradarbiavimą su Lenkijos Olštyno Stanislovo Sakovičiaus vidaus vandenų žuvininkystės institutu šių vertingų žuvų populiacijos atkūrimo klausimais.

Parodą „Ką pasėsi…2012“ ir šiuos seminarus mūsų specialistai plačiau nušvietė 2012 m. balandžio 3 d. savaitraštyje „Ūkininko patarėjas“ Nr. 39 (2844).

Share iconDalintis