Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba rengia rekomendacijas dėl Baltijos jūros žuvų išteklių žvejybos kvotų 2017 metams

2016 m. gegužės 10–13 dienomis Kopenhagoje vyko Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT) Rekomendacijų dėl Baltijos jūros žuvų išteklių rengimo darbo grupės, kurios narys yra Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vedėjas Tomas Zolubas, susirinkimas. Pagal TJTT narių surinktą ir pateiktą biologinę informaciją apie žuvų išteklius TJTT darbo grupės įvertina žuvų išteklių būklę ir teikia medžiagą rekomendacijoms dėl žvejybos kvotų ateinantiems metams rengti. Rekomendacijos rengiamos vadovaujantis TJTT aprašytomis žuvų išteklių valdymo gairėmis ir žuvų išteklių valdymo planais siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos Bendrosios žuvininkystės politiką. Informacija apie Baltijos jūros žuvų išteklių būklę ir oficialios rekomendacijos dėl 2017 m. Baltijos jūros žuvų išteklių žvejybos kvotų turėtų būti paviešintos gegužės 31 d. Rekomendacijose bus siūloma mažinti menkių išteklių žvejybos kvotas ir žymiai padidinti šprotų bei strimėlių žvejybos kvotas. Europos Komisija, įvertinusi šias rekomendacijas, atsižvelgusi į įvairias jai patiektas argumentuotas nuomones, parengs reglamento projektą, kuriuo bus nustatytos žvejybos kvotos 2017 metams ir pateiks jį Europos Sąjungos valstybėms narėms svarstyti. Derybų pradžia dėl Baltijos jūros žuvų išteklių numatyta 2016 m. rugsėjo mėnesio pirmoje pusėje.

Share iconDalintis