Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Švedijoje vyko pasitarimas dėl įsipareigojimo iškrauti visą laimikį duomenų rinkimo ir analizės stebėsenos

Š. m. vasario 10–11 dienomis Geteborge (Švedijos Karalystė) Europos žvejybos kontrolės agentūra (EFCA) į pasitarimą sukvietė žvejybos kontrolės ekspertus iš Danijos, Švedijos, Lenkijos, Lietuvos bei Tarptautinės jūrų tyrimo tarnybos (ICES) ir EFCA aptarti duomenų, susijusių su įsipareigojimu iškrauti visą laimikį, rinkimo ir analizės stebėsenos. Į šį susitikimą buvo išvykęs ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Dambrauskis.

 

Europos Sąjungos (ES) valstybėms narėms turint ribotus žvejybos kontrolės resursus, EFCA, ES mastu žvejybos kontrolės veiksmus koordinuojanti institucija, priėmė strategiją, kuria vadovaujantis buvo norima šiuos išteklius panaudoti efektyviausiu būdu, laikantis visų Bendrosios žuvininkystės politikos reikalavimų ir užtikrinant efektyvią žvejybos kontrolę jūrų vandenyse. Todėl buvo imta galvoti apie tai, kaip būtų įmanoma įvertinti atskirų žvejybos segmentų riziką skirtinguose akvatorijose, kuriose žvejoja ES žvejybos laivai. Tai davė pradžią „Paskutinio tralavimo“ (angl. – last haul) projektui. Šio projekto metu inspektuojant žvejybos laivus jūroje buvo renkami duomenys apie tai, kaip pasiskirsto žuvys pagal ilgį inspektuojamame trale arba konkrečiai, kokią procentinę dalį trale sudaro žuvys, kurių ilgis yra mažesnis už leistiną verslinį žuvų dydį. Apskaičiavus neverslinio dydžio žuvų dalį žvejybos laivo laimikyje, po žvejybos reiso galima patikrinti, ar žvejai tinkamai deklaruoja neverslinio dydžio žuvų iškrovimus. Priešingu atveju šiuolaikinėmis integruotomis žvejybos duomenų sistemomis automatiškai identifikavus reikalavimų neatitinkančius laivus, galima įvardinti potencialiai rizikingus ir sutelkti žvejybos kontrolės išteklius visų pirma į juos. Šis projektas buvo vykdomas tam, kad būtų užtikrintas naujosios Bendrosios žuvininkystės politikos reikalavimas – iškrauti visą laimikį. Šiuo metu tokių duomenų rinkimas jau taikomas visuose ES jungtinės veiklos planuose (JDP), kurie apima akvatorijas, tiesiogiai prieinamas ES valstybėms narėms.

 

Pasitarimo metu dalyviams aptarus esamą padėtį, buvo dalinamasi ir geriausia praktika vykdant šį projektą nacionaliniu lygiu Baltijos jūros regiono šalyse. Susitikimo dalyviai aptarė ir komentavo EFCA duomenų rinkimo ir analizės metodiką, susipažino su ICES duomenų rinkimo metodika, skirta nustatyti žuvų išmetimų mastą.

 

Išsamesnė informacija apie susitikimą el. paštu [email protected] arba tel. (8 5) 239 8401.

 

Pav. Laimikis.

Share iconDalintis