Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Švarėja Lietuvos tvenkinių vanduo

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Žuvų ligų ir vandens tyrimų poskyrio specialistai sistemingai tiria ir vertina žuvų gyvenamąją aplinką Žuvininkystės tarnybos vandens telkiniuose.

     Ypač daug dėmesio skiriama vandens kokybei užliejant tvenkinius pavasarį ir išleidžiant vandenį iš tvenkinių rudenį, kai ypatingas dėmesys skiriamas išleidžiamo vandens kokybės kontrolei. Kontroliniai iš tvenkinių išleidžiamo vandens tyrimai poskyryje atliekami visą vandens išleidimo laikotarpį pagal patvirtintus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose Nuotekų monitoringo ir Poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringo planus. Nustatomi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nurodyti taršos rodikliai.

Žuvininkystės tarnybos poskyriai taipogi daug dėmesio skiria išleidžiamo vandens kokybei gerinti. Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Žuvų ligų ir vandens tyrimų poskyryje laiku atliekami ir ūkio subjektams pateikiami išleidžiamo vandens kokybės tyrimų rezultatai leidžia realiai vertinti tiek momentinę taršą, tiek galutinę į aplinką išleidžiamo vandens kokybę.

Remiantis kelerių metų tyrimų duomenimis galima konstatuoti, kad į gamtinę aplinką po žuvų auginimo laikotarpio patenka vis švaresnis vanduo. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais apskritai neužfiksuota, kad į Jiesios, Laukystos ir Spernios upes būtų patekę daug teršalų.

 

Share iconDalintis