Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

SVARBU! Žuvininkystės tarnyba atnaujina informacines žvejybos kontrolės sistemas

 

Žuvininkystės tarnyba informuoja, kad 2019 m. birželio 11 d. bus vykdomi elektroninių žvejybos žurnalų (vCatch) ir palydovinės žvejybos laivų stebėjimo (vTrack) sistemų atnaujinimo darbai. Sistemos bus laikinai nepasiekiamos, galimi techniniai duomenų perdavimo sutrikimai.

Primename, kad ūkio subjektai privalo laikytis reikalavimų, nustatytų Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-24 „Dėl elektroninių žvejybos žurnalų pildymo žvejybos laivuose“ ir Palydovinės Lietuvos Respublikos žvejybos laivų stebėjimo sistemos tvarkos aprašu, patvirtintu Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V1-140 „Dėl Palydovinės Lietuvos Respublikos žvejybos laivų stebėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir teikti privalomus su žvejybos veikla susijusius duomenis alternatyviais būdais:

  • Baltijos jūroje žvejojantys laivai – Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriui, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, tel. +370 700 14903, faks. +370 700 14912, mob. tel. +370 614 93 659, el. pašto adresu [email protected];
  • Atlanto vandenyne ir kituose tolimuosiuose žvejybos rajonuose žvejojantys laivai – Žuvininkystės tarnybos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriui, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda, tel. +370 700 14935, tel. +370 700 14903, faks. +370 700 14912, el. pašto adresu [email protected].
Share iconDalintis