Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Suteiktos perleidžiamosios teisės jūrų vandenyse tolimuosiuose žvejybos rajonuose aukciono būdu

Šių metų kovo 3 d. Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vyko Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V1-114, posėdis, kuriame ūkio subjektams aukciono būdu buvo suteiktos perleidžiamosios žvejybos teisės 2020–2034 metams jūrų vandenyse tolimuosiuose žvejybos rajonuose.

Perleidžiamosios žvejybos teisės buvo suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes tolimuosiuose žvejybos rajonuose suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-721

Prašymus perleidžiamajai teisei jūrų vandenyse gauti buvo pateikęs vienas ūkio subjektas, kuriam ši teisė ir buvo suteikta. Su komisijos posėdžio protokolu galite susipažinti čia.

Share iconDalintis