Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas

Šių metų kovo 1 d. val. Šilutėje vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdžiai, kuriuose ūkio subjektams aukciono būdu buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į 2017–2021 m. stintų žvejybos upėse ir žvejybos Kuršių mariose kvotas.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas buvo suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės).

 

Eil. Nr. Žvejybos vietos pavadinimas Upės pavadini-mas Koordinatės Paskirta žvejybos kvota Paskirta tinklų
Platuma Ilguma
 1. Pakalnės (50 m žemiau žvejybos uosto) Pakalnė 55o  18‘ 58.90301“

55o  19‘  0.51178“

21o  19‘ 11.11124“

21o  19‘  6.34276“

UAB ,,Rusnaitės žuvis“ 1
2. Posūkio (500 m žemiau Nemuno deltos regioninio parko pastato) 55 o 19\’ 19.41″

55 o 19\’ 21.12″

21 o 18\’ 8.78″

21 o 18\’ 5.56″

UAB ,,Atmatos upė“ 1
3. Upelio (500 m žemiau „beždžionių tilto“) 55 o 18‘ 0.83“

55 o 18‘ 1.54“

21 o 21‘ 2.54“

21 o 20‘ 57.57“

Prašymų negauta 0
4. Toliušio Skirvytė 55 o 15‘ 997“

55 o 16‘120“

21 o 19‘ 055“

21 o 19‘ 334“

UAB ,,Nemuno žuvis“ 1
5. Kančių 55 o 16‘ 687“

55 o 16‘ 728“

21 o 20‘ 443“

21 o 20‘ 630“

S. Jokubauskienės įmonė 1
UAB ,,Nemuno žuvis“ 1
6. Afrikos 55 o 16‘ 832“

55 o 16‘ 728“

21 o 20‘ 874“

21 o 20‘ 630“

UAB ,,Pelona“ 1
7. Trišausko 55 o 17‘ 237“

55 o 17‘ 255“

21 o 22‘ 074“

21 o 22‘ 314“

UAB ,,Pelona 1
8. Valymo įrenginių 55 o 17‘ 21.22222“

55 o 17‘ 16.25927“

21 o 22‘ 30.32624“

21 o 22‘ 19.22683“

UAB ,,Jūros vėjas“ 1
UAB ,,SLP žuvis“ 1
9. Jarmalajevo Atmata 55 o 18‘ 43.27404“

55 o 18‘ 46.85370“

21 o 23‘  6.57263“

21 o 23‘  7.70623“

V. Jermalajevo įmonė 1
UAB ,,Urėja“ 1
10. Šyškrantės 55 o 18‘ 43.43011“

55 o 18‘ 47.66867“

21 o 22‘ 54.37408“

21 o 22‘ 55.78356“

UAB ,,Rusnaitės žuvis“ 1
UAB ,,Logusta“ 1
11.  Uostadvario I (1 km žemiau Uostadvario kaimo) 55 o 20‘ 44.20574“

55 o 20‘ 44.42830“

21 o 18‘ 21.00843“

21 o 18‘ 15.85368“

UAB ,,Marių ežia“ 2
   
12. Uostadvario II (1 km aukščiau Uostadvario kaimo) 55 o 20‘ 36.82“

55 o 20‘ 36.92“

21 o 20‘ 24.01“

21 o 20‘ 13.07“

UAB ,,Uostadvaris“ 1
13. Žukausko I Nemunas 55 o 17‘ 42.71348“

55 o 17‘ 46.74309“

21 o 23‘  9.17457“

21 o 23‘  4.95668“

UAB ,,Atmatos upė“ 1
UAB ,,Marių ežia“ 1
14. Žukausko II 55 o  17‘ 47.65250“

55 o  17‘ 50.77725“

21 o  23‘  4.00147“

21 o  23‘  1.42648“

Prašymų nagauta 0
15. Ekskavatoriaus I 55 o 17‘ 38.56187“

55 o 17‘ 42.51451“

21 o 23‘ 16.58630“

21 o 23‘ 10.48281“

UAB ,,Nemuno žuvis“ 1
UAB ,,Atmatos upė“ 1
16. Ekskavatoriaus II 55 o 17‘ 33.80052“

55 o 17‘ 38.55759“

21 o 23‘ 23.10935“

21 o 23‘ 16.59429“

UAB ,,Urėja“ 1
UAB ,,Nemuno žuvis“ 1
17. Ekskavatoriaus III 55 o 17‘ 30.93158“

55 o 17‘ 33.75956“

21 o 23‘ 29.03527“

21 o 23‘ 23.22731“

UAB ,,Baltoji kopa“ 2
18. Smėlio 55 o 15‘ 14.31645“

55 o 15‘ 19.44739“

21 o 25‘ 54.46908“

21 o 25‘ 48.18646“

Prašymų negauta 0
19. Salos 55 o 17‘  0.99084“

55 o 17‘  5.57358“

21 o 24‘  6.15058“

21 o 24‘  2.40562“

UAB ,,Novika“ 1
20. Žvyro I 55 o  07‘ 24.31628“

55 o  07‘ 25.47560“

21 o  45‘ 58.01151“

21 o  45‘ 52.72015“

Prašymų negauta 0
21. Žvyro (prie Leitės I) 55 o 16‘ 11.83937“

55 o 16‘ 17.12371“

21 o 24‘ 54.16851“

21 o 24‘ 49.67634“

Rokas Radzvilavičius 1
Aurelijus Pužauskas 1
22. Žvyro (prie Leitės II) 55 o 15‘ 867“

55 o 16‘ 003“

21 o 25‘ 072“

21 o 24‘ 957“

UAB ,,Mažaičių žvejas“ 1
23. Tatamiškio II 55 o 15‘ 537“

55 o 15‘ 693“

021 o 25‘ 390“

021 o 25‘ 247“

UAB ,,Astviras“ 1
Tomas Vanagas 1
24. Žiobrinio 55 o 14‘ 17.97678“

55 o 14‘ 23.02341“

21 o 26‘ 20.49508“

21 o 26‘ 19.85254“

S. Jokubauskienės įmonė 1
25. Rudenės 55 o 13‘ 43.20206“

55 o 13‘ 48.05042“

21 o 26‘ 48.55263“

21 o 26‘ 45.35548“

UAB ,,Venteris“ 1
UAB ,,Pamarėnas“ 1
26. Paleičių 55 o 12‘ 34.17906“

55 o 12‘ 37.51240“

21 o 28‘ 36.87994“

21 o 28‘ 28.42212“

UAB ,,Novika“ 1
27. Girininkų 55 o 14‘  5.27264“

55 o 14‘ 12.27904“

21 o 26‘ 29.85432“

21 o 26‘ 23.87642“

Rokas Radzvilavičius 2
28. Straukos 55 o 13‘ 33.46531“

55 o 13‘ 37.95159“

21 o 26‘ 57.87823“

21 o 26‘ 54.06852“

UAB ,,Pamarėnas“ 1
29. Kalnų I 55 o 11‘ 42.60861“

55 o 11‘ 48.42405“

21 o 29‘ 39.71220“

21 o 29‘ 36.88191“

UAB ,,Astviras“ 1
Tomas Vanagas 1
30. Kalnų II 55 o 11‘ 58.54625“

55 o 12‘  3.68750“

21 o 29‘ 31.39041“

21 o 29‘ 29.10361“

UAB ,,Marių ežia“ 1
31. Elenos 55 o 11‘ 43.99892“

55 o 11‘ 40.54178“

21 o 32‘  1.55937“

21 o 31‘ 52.33285“

Prašymų negauta 0
32. Jovarų I 55 o 07‘ 245“

55 o 07‘ 270“

21 o 46‘ 614“

21 o 46‘ 512“

Prašymų negauta 0
33. Rūsio 55 o 07‘ 197“

55 o 07‘ 217“

21 o 46‘ 917“

21 o 46‘ 742“

UAB ,,Venteris“ 1
UAB ,,Pamario krašto projektai“ 1
34. Medžio 55 o 07‘ 313“

55 o 07‘ 332“

21 o 46‘ 363“

21 o 46‘ 257“

UAB ,,Novika“ 1
35. Stulpų 55 o 06‘  8.39342“

55 o 06‘ 13.03265“

21 o 50‘ 38.17136“

21 o 50‘ 32.03214“

UAB ,,Pamario krašto projektai“ 1
UAB ,,Urėja“ 1
36. Tankodromo I 55 o 06‘ 42.74583“

55 o 06‘ 45.66033“

21 o 49‘ 51.86297“

21 o 49‘ 48.00247“

Prašymų negauta 0
37. Tankodromo II 55 o 06‘ 26.72965“

55 o 06‘ 29.86965“

21 o 50‘ 14.46537“

21 o 50‘ 10.16092

Prašymų negauta 0
38. Tankodromo III 55 o 06‘ 19.96735“

55 o 06‘ 21.84726“

21 o 50‘ 22.18051“

21 o 50‘ 18.98786“

Prašymų negauta 0
39. Nausėdų 55 o 07‘  6.87152“

55 o 09‘  9.35205“

21 o 49‘ 15.63967“

21 o 49‘  9.64042“

Prašymų negauta 0
40. Aukštos įtampos I 55 o 06‘ 035“

55 o 06‘ 110“

21 o 50‘ 734“

21 o 50‘ 649“

UAB ,,Mažaičių žvejas“ 1
UAB ,,Baltoji kopa“ 1
41. Aukštos įtampos II 55 o 05‘ 52.80293“

55 o 05‘ 56.06363“

21 o 51‘  4.52753“

21 o 50‘ 57.34924“

UAB ,,Astviras“ 1
UAB ,,Baltoji kopa“ 1
42. Didžiosios kūmos 55 o 04‘ 31.93055“

55 o 04‘ 34.11038“

21 o 57‘ 41.53757“

21 o 57‘ 32.85388“

Prašymų negauta 0
43. Mažosios kūmos 55 o 04‘ 31.86666“

55 o 04‘ 31.55710“

21 o 57‘ 59.72155“

21 o 57‘ 44.40353“

V. Jermalajevo įmonė 1
44. Rambyno 55 o 05‘ 275“

55 o 05‘ 302“

22 o 00‘ 698“

22 o 00‘ 482“

V. Jermalajevo įmonė 1
45. Leitės I 55 o 16‘ 29.19320“

55 o 16‘ 35.54603“

21 o 24’ 41.48413“

21 o 24’ 36.20754“

Tomas Vanagas 1
UAB ,,Elektra“ 1
46. Leitės II 55 o 16‘  5.14066“

55 o 16‘ 11.80811“

21 o 24’ 56.54446“

21 o 24’ 54.36532“

UAB ,,Marių ežia 1
47. Ancės I 55 o 07‘ 15.18418“

55 o 07‘ 16.81843“

21 o 46’ 37.30442“

21 o 46’ 31.02347“

Tomas Vanagas 1
48. Ancės II 55 o 15‘ 208“

55 o 15‘ 344“

21 o 25‘ 928“

21 o 25‘ 736“

Prašymų negauta 0
49. Salos prie Galzdonų 55 o 11‘ 17.99149“

55 o 11‘ 18.15110“

21 o 36’ 14.05008“

21 o 35’ 54.54358“

Prašymų negauta 0
50. Jovarų II 55 o 07‘ 17.37157“

55 o 07‘ 18.48492“

21 o 46’ 28.48268“

21 o 46’ 23.28505“

UAB ,,Pamario krašto projektai“ 1
UAB ,,Nemuno žuvis“ 1
51. Brolio 55 o 14‘ 38.24034“

55 o 14‘ 40.88148“

21 o 26’ 14.72427“

21 o 26’ 12.51831“

Tomas Vanagas 2
52. Tamoševičiaus 55 o 06‘ 58.38243“

55 o 07‘  5.51370“

21 o 49’ 30.80055“

21 o 49’ 18.97986“

Prašymų negauta 0
53. Žemiau Didžiosios kūmos 30 m 55 o 04‘ 34.42078“

55 o 04‘ 36.47579“

21 o 57‘ 31.44032“

21 o 57‘ 25.10658“

Prašymų negauta 0
54. Gėgės 55 o 10‘  8.79664“

55 o 10‘ 11.85088“

21 o 40‘ 15.24196“

21 o 40‘ 10.15234“

Atsisakė 0
55. Mokyklos 55 o 15‘  9.85923“

55 o 15‘ 12.22110“

21 o 26‘  3.08892“

21 o 25‘ 58.45987“

Tomas Vanagas 2
            60

 

ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTOS PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS Į ŽVEJYBOS KURŠIŲ MARIOSE KVOTAS 2017–2021 METAMS

Ūkio subjektas 70-80 mm akių dydžio statomieji tinklaičiai Marinės gaudyklės su selektyvi-niais intarpais Stin-tinės gau-dyklės Stambia-akės gaudyklės (vartos) Nėginės gaudy-klės Pūgžlinės-dyglinės gaudyklės Dreif-iniai tinklai
Alvido Kazlausko įmonė 1  
UAB ,,Baltoji kopa“ 8 1
UAB ,,Kuršių marių žuvis“ 1 1
UAB ,,Logusta“ 3 1 1 1
UAB ,,Marių kelmukas“ 1 1 2
UAB ,,Novika“ 6 2 2
UAB ,,Pamarėnas“ 2 1 2 2
UAB ,,Pamario žuvis“ 5        
UAB ,,Pelona“ 3 2 1
S. Pociaus gintaro apdirbimo įmonė 1
UAB ,,Riepa“ 1
UAB ,,Rusnaitės žuvis“ 1 2
UAB ,,SLP žuvis“ 5 11 2 1 2
UAB ,,Smiltalė“ 6 2 1 3 2
UAB ,,Storasis ungurys“ 1
UAB ,,Urėja“ 1 3 1
UAB ,,Uostadvaris“ 1 1
UAB ,,Valdo žuvis“ 1 2
UAV ,,Venteris“ 2 2 2
Iš viso 11 54 16 4 8 12 2

 

Share iconDalintis