Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas Piktupėnų polderyje

2020 m. vasario 25 d. 11 val. vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdis, kuriame ūkio subjektams  buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į 2020–2024 m. polderių žvejybos kvotas.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas buvo suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės).

ŪKIO SUBJEKTUI SUTEIKTOS PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS Į ŽVEJYBOS KVOTAS PIKTUPĖNŲ POLDERYJE 2020–2024 METAMS

Polderis

Savivaldybė

Plotas ha

Ūkio subjekto pavadinimas

1.

Piktupėnų

Pagėgių

1 170

Helmutas Petrikas

Daugiau informacijos tel. 8 700 14 956 arba el. p. [email protected]

Share iconDalintis