Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Suteiktos perleidžiamosios teisės į žvejybos Kuršių mariose kvotas

Šių metų sausio 19 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdis, kuriame ūkio subjektams be aukciono buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į 2017–2021 m. žvejybos Kuršių mariose kvotas.

Buvo skirstomi žvejybos įrankių limitai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-936 ,,Dėl verslinės žvejybos įrankių limito Kuršių mariose nustatymo 2017–2021 metams“.

Perleidžiamosios teisės į stintų žvejybos kvotas be aukciono buvo suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės). Prašymus dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos Kuršių mariose kvotas pateikė 45 ūkio subjektai ir jie visi atitiko Taisyklių reikalavimus.

 

 

Share iconDalintis