Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Suteiktos perleidžiamosios teisės į ungurių žvejybos kvotas

Šių metų kovo 23 d. Žuvininkystės tarnyboje vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdis, kuriame ūkio subjektams aukciono būdu buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į 2017–2021 m. ungurių žvejybos kvotas valstybiniuose vidaus vandenyse 2017–2021 metams.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas buvo suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310

   Prašymus ungurių žvejybos kvotoms gauti buvo pateikę 46 juridiniai ir fiziniai asmenys. Į kai kurias žvejybos vietas pretendavo net po 20 ūkio subjektų. Perleidžiamąsias teises į ungurių žvejybos kvotas gavo 29 ūkio subjektai.

 

 

Share iconDalintis