Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Suteiktos perleidžiamosios teisės į ungurių žvejybos kvotas

2021 m. kovo 4 d. 10 val. nuotoliniu būdu per MS „TEAMS“ platformą vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdis, kuriame ūkio subjektams  buvo suteiktos (kurių ūkio subjektai atsisakė), perleidžiamosios teisės į 2021–2025 m. ungurių žvejybos kvotas.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas buvo suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės).

Ūkio subjektams suteiktos perleidžiamosios teisės į ungurių žvejybos kvotas  2021–2025 metams.

 

Share iconDalintis