Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

SUTEIKTOS PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS Į UNGURIŲ ŽVEJYBOS KVOTĄ

2019 m. kovo 21 d. 10 val. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdis, kuriame ūkio subjektui  buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į 2019–2023 m. ungurių žvejybos kvotą.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotą buvo suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

Ūkio subjektui suteiktos perleidžiamosios teisės į Ungurių žvejybos  kvotą  2019–2023 metams

Eil. Nr.

Žvejybos vietos pavadinimas

 

Įrankių skaičius

Savivaldybė Ūkio subjektas, kuriam paskirta žvejybos kvota Kuriems metams paskirta žvejybos kvota

1.

Upė Baluoša, ištekanti iš Baluošo ežero į Asvejos ežerą, 100 m atkarpoje nuo ištakų

1 gaudyklė

 

Molėtų r.

Benas Vidžiūnas

2019–2023

Išsamiau – tel. 8 700 14956 arba el. paštu [email protected]

Share iconDalintis