Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Suteiktos perleidžiamosios teisės į stintų žvejybos kvotas

Šių metų sausio 13 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdis, kuriame ūkio subjektams be aukciono buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į 2017–2021 m. stintų žvejybos upėse kvotas.

Buvo skirstomi stintų žvejybos vietų ir įrankių limitai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1077 ,,Dėl stintų žvejybos vietų ir įrankių limitų valstybiniuose vidaus vandenyse patvirtinimo“.

Perleidžiamosios teisės į stintų žvejybos kvotas be aukciono buvo suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės). Prašymus dėl perleidžiamųjų teisių į stintų žvejybos kvotas pateikė 14 ūkio subjektų ir jie visi atitiko Taisyklių reikalavimus.

 

 

Share iconDalintis