Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

SUTEIKTOS PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS Į STINTŲ ŽVEJYBOS KVOTAS

2019 m. kovo 6 d. 10 val. vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, sudarytos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdis, kuriame ūkio subjektams  buvo suteiktos (kai pagal pateiktus prašymus perleidžiamųjų teisių užtenka) perleidžiamosios teisės į 2019–2023 m. stintų žvejybos upėse kvotas.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas buvo suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės).

 Ūkio subjektams suteiktos perleidžiamosios teisės į STINTŲ žvejybos UPĖSE įrankių kvotAs  2019–2023 metams

Eil. Nr.

Žvejybos vietos pavadinimas

Upės pavadinimas

Koordinatės

Paskirta žvejybos kvota

Paskirta tinklų

Platuma

Ilguma

1.

Upelio (500 m žemiau „beždžionių tilto“)

Pakalnė

55o 18‘ 0.83“

55o 18‘ 1.54“

21o 21‘ 2.54“

21o 20‘ 57.57“

Kęstutis Laukevičius 1

   2.

Žiobrinio

Nemunas

55o 14‘ 17.97678“

55o 14‘ 23.02341“

21o 26‘ 20.49508“

21o 26‘ 19.85254“

Silvestras Mockus 1
Share iconDalintis