Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Suteiktos perleidžiamosios teisės į polderių žvejybos kvotas 2020–2024 m.

2020 m. sausio 28 d. 11 val. Šilutės seniūnijoje vyko Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdis, kuriame ūkio subjektams  buvo suteiktos perleidžiamosios teisės į polderių žvejybos kvotas 2020–2024 m.

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas buvo suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

ŪKIO SUBJEKTAMS SUTEIKTOS PERLEIDŽIAMOSIOS TEISĖS Į POLDERIŲ ŽVEJYBOS KVOTAS 2020–2024 METAMS

Polderis

Savivaldybė

Plotas ha

Ūkio subjekto pavadinimas

1.

Alkos

Šilutės

3 826

UAB „Rusnaitės žuvis“

2.

Minijos

Šilutės

685

UAB „Rusnaitės žuvis“

3.

Smalkų

Šilutės

755

UAB „Urėja“

4.

Stankiškių

Šilutės

1 130

UAB „Novika“

5.

Kulinų

Šilutės

598

UAB „Nemuno žuvis“

6.

Šakūnėlių

Šilutės

395

UAB „Novika“

7.

Veržės

Pagėgių

1 773

S. Jakubauskienės įmonė

8.

Nausėdų-Plaušvarių

Pagėgių

2 686

UAB „Mažaičių žvejas“

9.

Plaškių

Pagėgių

1 500

Rolandas Lelys

10.

Šilgalių

Pagėgių

543

UAB „Mažaičių žvejas“

11.

Pakalnės

Šilutės

629

Birutė Pokvytienė

12.

Uostadvario

Šilutės

1 380

UAB „Atmatos upė“

13.

Vorusnės

Šilutės

755

UAB „Pelona“

14.

Šyšos

Šilutės

1 577

UAB „Nemuno žuvis“

15.

Sausgalvių

Šilutės

2 868

UAB „Novika“

Daugiau informacijos: 8 700  14 956, el. p. [email protected]
Share iconDalintis