Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Sutarta kaip pagerinti žuvininkystės duomenų rinkimą

Šių metų rugsėjo 4–8 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos specialistė Irina Jakovleva, kartu su kolegomis iš Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, Danijos, Suomijos, Švedijos ir Estijos, dalyvavo Suomijos mieste Turku surengtame Baltijos jūros regioninio koordinavimo susitikime (RCM Baltic).

 

Vienas iš pagrindinių susitikimo tikslų buvo sukurti naują Komisijos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1004 (ES) Baltijos regiono šalims narėms, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 199/2008 nuostatų įgyvendinimas dėl Sąjungos sistemos, skirtos žuvininkystės duomenims rinkti, tvarkyti ir naudoti žuvininkystės sektoriuje bei mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos rengti. Susitikimo dalyvių sprendimu Regioninio koordinavimo susitikimas (RCM) buvo pertvarkytas į Regioninio koordinavimo grupę (RCG), sudarytą iš Baltijos jūros regiono valstybių narių, Komisijos ir Tarptautinė jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) ekspertų. Regioninė koordinavimo grupė koordinuos duomenų rinkimo veiklą tarp Baltijos jūros regiono valstybių narių.

 

Susitikimo metu buvo parengtos Regioninio koordinavimo grupės veiklos darbo tvarkos taisyklės, svarstomi regioninių darbo planų, iš dalies keičiančių nacionalinius darbo planus, parengimo terminai bei aptartos išlaidų už Baltijos jūroje atliekamus mokslinius tyrimus pasidalijimo sąlygos.

 

Kitas grupės susitikimas planuojamas 2018 m. rugsėjo mėnesį Lietuvoje.

 

Share iconDalintis