Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Sutarta dėl žvejybos kvotų Baltijos jūroje 2016 metais

ES Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje Liuksemburge š. m. spalio 22 d. ministrai pasiekė vienbalsį politinį sutarimą dėl žvejybos kvotų Baltijos jūroje 2016 m.

 

Šis susitarimas grindžiamas ES bendrosios žuvininkystės politikos tikslu –  užtikrinti tausią žvejybą mokslininkų rekomendacijomis ir regiono valstybių narių pasiektu kompromisu regioniniame BALTFISH formate.

 

Lietuvai aktualios žvejybos kvotos

Siekdami išvengti itin neigiamo socialinio-ekonominio poveikio žvejybos sektoriui ir nepabloginti žuvų išteklių būklės, ministrai sutarė tausios žvejybos tikslo siekti palaipsniui. Tad po užsitęsusių derybų pavyko pasiekti, kad 2016 metais šprotų kvota būtų mažinama ne  14 proc., kaip siūlė Europos Komisija, bet tik 5,2 proc. Be to, kitąmet, jau ketvirtus metus iš eilės, bus didinama (8,6 proc.) strimelių centrinėje Baltijos jūros dalyje žvejybos kvota.

 

„Toks ES Tarybos sprendimas reiškia, kad Lietuvos žvejai kitąmet galės išlaikyti beveik tokias pačias pelaginių žuvų žvejybos apimtis, kaip ir šiemet“, – pasiektą politinį susitarimą apibendrino Lietuvos žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė.

 

Lašišų kvotos pagrindiniame Baltijos jūros baseine bus paliktos 2015 m. lygiu kad būtų geriau apsaugoti atsigaunantys šių vertingų žuvų ištekliai.

 

Kadangi šiuo metu Baltijos jūros menkių išteklių būklė dar nėra gera, o mokslininkams nepakanka duomenų, kad galėtų pateikti išsamias rekomendacijas dėl jų žvejybos, laikantis atsargumo principo buvo sutarta sumažinti jų žvejybos galimybes po 20 proc. rytinėje ir vakarinėje Baltijos jūros dalyse. Tačiau įvertinus,  kad pastaraisiais metais Lietuvos žvejybos įmonės sugaudavo tik apie pusę visos skirtos menkių žvejybos kvotos, toks sprendimas neturėtų neigiamai paveikti Lietuvos žvejų.

 

Siekdamos padėti menkių ištekliams atsikurti, valstybės narės įsipareigojo imtis papildomų veiksmų: paprašė prailginti žvejybos draudimo laikotarpį neršto metu vakarinėje Baltijos jūros dalyje, sutarė per ateinančius metus įvertinti mėgėjų žvejybos apimtis ir poveikį ištekliams bei išnagrinėti kitus Baltijos menkių išteklių valdymo gerinimo būdus. Taip pat numatyta galimybė kitąmet, jei naujausi moksliniai duomenys parodys teigiamus menkių išteklių būklės pokyčius, peržiūrėti 2016 metams nustatytas jų žvejybos galimybes.

 

Lietuvai tenkančios žvejybos galimybės 2016 metais: šprotai – 10125 t; strimelės (centrinėje Baltijos jūros dalyje) – 5182 t; menkės (rytinėje Baltijos jūros dalyje) – 2315 t; menkės (vakarinėje Baltijos jūros dalyje) – 298 t; lašišos (pagrindiniame Baltijos jūros baseine) – 1486 vnt.

Infprmacija paimta iš Žemės ūkio ministerijos prie LR tinklalapio

Share iconDalintis