Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Susitikime Lenkijoje aptarti projekto TAPAS rezultatai

Žuvininkystės tarnybos Žuvų išteklių atkūrimo skyriaus darbuotojai 2019 metų kovo 5-6 dienomis Lenkijoje, Olštyne, dalyvavo Centrinės ir Rytų Europos akvakultūros centrų tinklo NACEE organizuotame projekto TAPAS pristatymo renginyje ir apskritojo stalo diskusijose. Susitikime dalyvavo Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Ukrainos, Baltarusijos atstovai. Diskutuota apie tai, ką reikėtų daryti, kad akvakultūros plėtra vyktų sklandžiau, o rezultatai būtų pasiekiami per trumpesnį laikotarpį.

Projektas TAPAS pradėtas 2016 metais, numatoma pabaiga – 2020 metai. Susitikimo metu buvo pristatyti jau pasiekti projekto TAPAS rezultatai ir nuveikti darbai. Projekto tikslas – sukurti priemones tvarios akvakultūros plėtrai bei jos vertinimui. Pasaulyje didėjant žmonių skaičiui reikia vis daugiau maisto išteklių, tarp jų ir žuvies. Natūraliuose pasaulio vandenyse žuvų ištekliai yra riboti, todėl vienas iš efektyviausių būdų patenkinti žmonijos poreikius vandens gėrybėmis tampa akvakultūra. Nepaisant to, kad Europoje bei kitose šalyse skiriama finansinė parama akvakultūrai, daugelyje šalių išaugintos produkcijos kiekiai didėja labai nežymiai. Kai kuriose šalyse tokios produkcijos apimtys mažėja. Tai vyksta dėl daugelio priežasčių. Viena iš jų – griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai, dėl kurių kai kuriais atvejais akvakultūros veikla tampa sudėtinga, smarkiai pakyla veiklos kaštuai. Kitas svarbus aspektas, kurį minėjo projekto dalyviai – labai sudėtinga, tarp institucijų nesuderinta teisinė bazė. Kartais vienos ministerijos poįstatyminiai aktai prieštarauja kitos ministerijos išleidžiamiems dokumentams. Neretai projektų patvirtinimo procedūra tokia ilga ir sudėtinga, kad potencialūs pareiškėjai net nebando pradėti vystyti akvakultūros veiklos, o renkasi kitas alternatyvias formas. Taip pat sudėtingos finansinės paramos  akvakultūrai vystyti gavimo procedūros, kurios dėl ilgų vertinimų užsitęsia ir gali turėti neigiamos įtakos planuojamų įgyvendinti projektų rezultatams.

Projekto TAPAS metu, surinkus informaciją iš projekte dalyvaujančių šalių, bus sukurta svetainė, kurioje bus skelbiama apibendrinta informacija apie reikalavimus akvakultūros veiklos vykdymui konkrečioje šalyje. Tokia, vienoje vietoje sukaupta, informacija padės verslininkams bei valstybės institucijų darbuotojams bendradarbiauti ir greičiau spręsti iškilusius klausimus ir problemas.

Susitikimo dalyviai aplankė prie Olštyno esantį žuvininkystės ūkį, kuriame auginami rusiški ir sibiriniai eršketai, taip pat yra pastatytas ir sėkmingai veikiantis eršketų ikrų perdirbimo iki galutinės produkcijos cechas. Įmonės savininkas apžvelgė ūkio plėtrą, pristatė pasiektus žuvų auginimo rezultatus,  galutinio produkto, t. y. jo įmonės pagaminto produkto, ir prekinio ženklo „ANTONIUS Caviar“ plėtros tendencijas. Šis eršketų ikrų gamintojas šiuo metu yra antras Europoje pagal pagaminamos produkcijos kiekį.

Išsamesnė informacija el. paštu [email protected]

Nuotraukos: projekto TAPAS pristatymas bei vizitas į eršketų auginimo ūkį.

Share iconDalintis