Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Susitikimas su Ignalinos ir Visagino merais

2011 m. rugsėjo 9 d. Visagine susitiko Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) vadovybė ir specialistai su Ignalinos rajono savivaldybės meru gerb. B. Rope ir Visagino savivaldybės mere gerb. D. Štraupaite tam, kad aptartų rytinės Lietuvos dalies žuvininkystės vystymo perspektyvas.

Jau 2011 m. pradžioje Žuvininkystės tarnyba kartu su Baltarusija ir Latvija pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Bendradarbiavimo per sieną Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programą parengė bendrą projektą „Bendri ežerai – bendri iššūkiai: tvarus gamtos išteklių naudojimas Drūkšių/Drisvjaty ežero baseine“ – (angl. k. Common lakes – common challenges: sustainable use nature resources in Drūkšiai/Drisvjaty lake basin). Šis projektas šiuo metu yra vertinamas.

Žuvininkystės tarnyba projekto lėšomis ant Drūkšių ežero kranto planuoja įrengti žuvų veisimo ir paauginimo cechą, kurio veikla galėtų užtikrinti Lietuvos dalies (Ignalinos atominės elektrinės regiono) ežerų, priklausančių Dauguvos baseinui, vietinių rūšių žuvų išteklių atkūrimą. Įrengus žuvivaisos recirkuliacinės sistemos cechą, jis būtų pritaikytas žuvininkystės moksliniams tyrimams ir naujoms žuvivaisos metodikoms kurti ir įdiegti. Planuojama suformuoti lydekų, lynų, sterkų reprodukcinę bandą ir turimose patalpose įrengti inkubacinį cechą, sukurti žuvininkystės specialistų rengimo, tobulinimo ir mokymo bazę.

Žuvininkystės tarnybos direktorius Vytautas Grušauskas domėjosi, kokios Ignalinos rajono ir Visagino savivaldybių galimybės prisidėti prie žuvininkystės plėtros rytinėje Lietuvos dalyje, gal yra kūrybinio potencialo kartu rengti naujus projektus, įrengti edukacines klases žuvininkystės tikslais.

Be to, buvo kalbama apie Žuvininkystės tarnybos, Gamtos tyrimų centro bei savivaldybių galimybes vykdant bendras švietimo ir mokslo programas.

Nuotraukoje iš kairės: Žuvininkystės tarnybos direktorius Vytautas Grušauskas, Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė, Žuvininkystės tarnybos Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Gonta, Ignalinos rajono savivaldybės meras Bronis Ropė, Žuvininkystės tarnybos Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus vyriausiasis specialistas Vladas Talačka.

Share iconDalintis