Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Susitikimas su Baltijos jūros paveldo išsaugojimo projekto (Baltic Sea Heritage Rescue Project) nariais

2019 m. vasario 27 d. Klaipėdoje, Aplinkos apsaugos agentūros Jūrinių tyrimų departamente (toliau – AAA JTD),  vyko antrasis  susitikimas su Baltijos jūros paveldo išsaugojimo projektą („Baltic Sea Heritage Rescue Project“  (https://www.bshrp.org/) (toliau – BSHRP) vykdančia VšĮ „Baltijos paveldas“ (pirmasis susitikimas vyko Žemės ūkio ministerijoje). Vienas iš vykdomo projekto tikslų yra paskendusių tinklų ir dreifuojančių tinklų „vaiduoklių“ paieška Baltijos jūroje, povandeninių kultūros paveldo objektų identifikavimas, registravimas, išėmimas iš tinklų, tinklų ištraukimas.

Projekto vykdytojų atstovai pristatė savo veiklą bei tikslus su jūros aplinka susijusioms suinteresuotoms valstybės institucijoms. Susitikime dalyvavo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus atstovas, AAA JTD specialistai, Jūros aplinkos apsaugos inspekcijos atstovas ir BSHRP nariai.

Susitikime diskutuota apie tai, kad paskendusių tinklų ištraukimas ir utilizavimas yra susijęs su naujomis Europos Sąjungos jūras teršiančių šiukšlių kiekiui mažinti taisyklėmis. Dabar ES daug dėmesio skiria žvejybos įrankiams ir vienkartinių plastikinių gaminių, sudarančių 70 proc. į jūras Europoje patenkančių šiukšlių, naudojimo mažinimui. Planuojama, kad žvejybos įrankių gamintojai turės padengti atliekų surinkimo iš uosto, jų transportavimo ir tvarkymo išlaidas (detaliau http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_lt.htm). Išsami informacija apie žvejybos įrankius https://ec.europa.eu/fisheries/new-proposal-will-tackle-marine-litter-and-“ghost-fishing”_en

Susitikime aptartos bendradarbiavimo ir apsikeitimo aktualia informacija, stebėsenos duomenų rinkimo iki 80 m gylyje, techninės paskendusių tinklų aptikimo ir ištraukimo, povandeninio kultūros paveldo koordinačių nustatymo ir įtraukimo į aktualius stebėsenos žemėlapius arba jūrlapius, visuomenės informavimo ir projekto viešinimo galimybės.

Projektas bus viešinamas informuojant žvejus apie vykdomą nuskendusių tinklų paieškos ir ištraukimo iniciatyvą; skatinant žvejus pranešti apie pastebėtus tinklus „vaiduoklius“ arba žinomas paskendusių tinklų koordinates; padedant nustatyti ir pažymėti projekto vykdytojų rastus nuskendusius tinklus bei bendradarbiauti juos ištraukiant ir/ar transportuojant į krantą; dalyvaujant povandeninių kultūros paveldo vertybių žemėlapio kūrime; koordinuojant skirtingų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimą.

Daugiau informacijos apie projektą https://www.bshrp.org/

Share iconDalintis