Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Susitikimas Hamburge dėl informacinių sistemų

Vokietijos mieste Hamburge 2011 m. vasario 15 dieną vyko susitikimas “Dėl informacinių sistemų Šiaurės ir Baltijos jūrų regionuose tobulinimo.“ Dalyvavo Europos Sąjungos žuvininkystės kontrolės agentūros, Europos Komisijos ir valstybių narių atstovai. Lietuvą atstovavo Irina Jakovleva ir Algirdas Balnis – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos specialistai.

 

Susitikimą atidarė posėdžio pirmininkas Europos Sąjungos žuvininkystės kontrolės agentūros direktorius Harm Koster.

 

Pirmininko pristatyme buvo apibrėžtas bendras susitikimo tikslas: nustatyti galimus bendrus veiksmus tobulinant informacines sistemas, naudojamas žvejybos kontrolės veikloje. Konkretus tikslas: parengti išsamią ir standartizuotą valstybių narių žuvininkystės informacinę sistemą, kuri būtų naudojama planuojant ir koordinuojant žuvininkystės kontrolės veiklą.

 

Komisija pristatė trumpą Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, apžvalgą bei iki 2020 m. užbrėžta viziją.

 

Siekdamos gerinti informavimą, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų sukurti tinklavietes ir pateikti bendro pobūdžio informaciją viešai prieinamoje tinklavietės dalyje, o veiklos informaciją – saugioje jos dalyje. Reikėtų užtikrinti, kad valstybės narės bendradarbiautų tarpusavyje, su Komisija ir Komisijos paskirta įstaiga bei trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis. Komisijos atstovas pabrėžė, kad vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr.1224/2009, valstybės narės iki 2013 m. pabaigos privalo sukurti kompiuterizuotą duomenų bazę, skirtą pagal šį reglamentą užregistruotiems duomenims patvirtinti ir įdiegti patvirtinimo sistemą, be to, kiekviena valstybė narė iki 2012 m. sausio 1 d. turi sukurti internetu prieinamą oficialią tinklavietę.

 

Siekiant sukurti šią tinklavietę, Danijos atstovas pasiūlė turėti vieną tiekėją, kuris sukurtų vienodą tinklavietę.

 

Nutarta, kad reikalinga suruošti žuvininkystės kontrolės ekspertų darbo grupės posėdį pagrindinių klausimų aptarimui:
·         projekto finansavimas;

  • projekto specifikacija.

Europos Sąjungos žuvininkystės kontrolės agentūros atstovė pasiūlė susitikimą pravesti Danijoje š.m. kovo pabaigoje arba balandžio pradžioje. Valstybėms narėms, kurios jau turėjo arba pradėjo kurti tokias sistemas, pasiūlyta padaryti pristatymus per planuojamą susitikimą

Share iconDalintis