Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Susitikimas dėl įpareigojimo iškrauti žuvis reikalavimų vykdymo

Š. m. balandžio 10 dieną Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irina Jakovleva Švedijos Karalystės geteborgo mieste dalyvavo BALTFISH‘o darbo grupės susitikime dėl įpareigojimo iškrauti žuvis reikalavimų įgyvendinimo.

Susitikime dalyvavo Europos Sąjungos šalių  – Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos žuvininkystės specialistai. Vienas iš pagrindinių dabartinės bendros žuvininkystės politikos tikslų – Europos Sąjungoje laipsniškai panaikinti bet kokių sužvejotų žuvų išteklių išmetimą į jūrą nustatant įpareigojimą iškrauti visas sužvejotas žuvis. Ši nuostata Baltijos jūroje strimelėms, šprotams, lašišoms ir menkėms įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d. Tuo siekiama geriau panaudoti turimus išteklius, panaikinti įprotį tinkamą parduoti žuvį išmesti atgal į jūrą. Kad įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis galėtų būti vykdomas, buvo panaikintos arba iš dalies pakeistos kai kurios dabartinių reglamentų nuostatos dėl techninių bei valdymo priemonių ir kontrolės. BALTFISH‘o darbo grupės susitikimo metu buvo parengtas panaikintų arba iš dalies pakeistų Reglamento (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, Reglamento (EB) Nr. 1098/2007, nustatančio Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą, Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, trumpas nuostatų išaiškinimo dokumento projektas, kuris padės žuvininkystės srityje veikiantiems verslininkams lengviau užtikrinti įpareigojimo iškrauti visas sužvejotas žuvis pakeistų nuostatų taikymą.

Share iconDalintis