Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Susitikimas dėl elektroninių žvejybos žurnalų bei palydovinių žvejybos laivų stebėjimo sistemų tobulinimo

2013 spalio 23–24 d. Briuselyje vyko techninių ekspertų darbo grupės susitikimas dėl elektroninių žvejybos žurnalų bei palydovinės žvejybos laivų stebėjimo sistemos. Susitikime dalyvavo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėjas Tomas Kazlauskas ir Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas Rimantas Dapšys. Susitikime buvo diskutuojama apie keitimąsi žuvininkystės duomenimis tarp šalių. Europos Komisija pateikė elektroninių žvejybos žurnalų ir palydovinės žvejybos laivų sistemos atnaujinimo gaires. Valstybės narės diskutavo dėl atnaujinimo specifikacijų. Elektroniniai žvejybos žurnalai iki 2015 metų turės būti atnaujinti taip, kad atitiktų Jungtinių Tautų Prekybos palengvinimo ir elektroninio verslo centro (UN/CEFACT) nustatytą standartą ir įgalintų kurti ir integruoti naujas IT sistemas (žuvininkystės duomenų atsekamumo, kryžminio sutikrinimo ir patvirtinimo ir t. t.).

Susitikimo metu buvo aptartas šiuo metu vykdomo žuvininkystės ir kvotų iš panaudojimo duomenų ataskaitų teikimo naujo protokolo (ACDR FLUX-TL) testavimas. Europos Komisija nurodė, kad naujas šių ataskaitų teikimo mechanizmas turės būti įdiegtas 2014 m vasario 15 d.

Taip pat vyko diskusija dėl žvejybos duomenų teikimo būdo NAFO sekretoriatui. Buvo nuspręsta, kad pranešimo žinučių (angl. “Hail messages”) siuntimas atnaujintu formatu (XML) šiemet dar nebus privalomas, tačiau jau yra pradėtas testavimas. Šioje reguliuojamoje akvatorijoje žvejojantys laivai žvejybos pradžios ir pabaigos žinutes siųs įprastu NAF formatu.

Share iconDalintis