Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Susitikimas dėl apsikeitimo elektroninėmis inspekcijos ataskaitomis

2011 m. balandžio 5–6 dienomis Kopenhagoje vyko susitikimas dėl apsikeitimo elektroninėmis inspekcijos ataskaitomis, kuriame dalyvavo Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros, Europos Komisijos ir valstybių narių atstovai. Lietuvai atstovavo Adrija Gasiliauskienė, Žuvininkystės tarnybos prie ŽŪM kontrolės ir stebėsenos skyriaus vedėja ir Irina Jakovleva, Žvejybos Baltijos jūroje skyriaus vyriausioji specialistė.

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros atstovė savo pranešime pabrėžė, kad, norint įgyvendinti Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, reikalavimus, susijusius su inspektavimo ataskaitų tarp šalių apsikeitimais, valstybės narės turi nustatyti vienodą apsikeitimų formatą.

Susitikimo metu buvo pristatyti Danijos Karalystės, Airijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos ir Lenkijos inspektavimo ataskaitų elektroniniai variantai. Tokių ataskaitų privalumai:

• leidžia operatyviai perduoti duomenis į duomenų bazes;
• kaupiama informacija apie ankstesnius inspektavimus;
• galimybė užklausti ir gauti informaciją iš žuvininkystės monitoringo centro;
• turėti pastoviai atnaujinamus duomenis, susijusius su laivyno registru.

Per susitikimą valstybių narių atstovai išsakė savo pastabas dėl įtrauktinų elementų į inspektavimo elektronines ataskaitas. Šios pastabos bus vėliau aptartos Europos Komisijoje, kuri nuspręs, ar pasiūlyti pakeitimai nėra nutolę nuo įgyvendinamo reglamento nuostatų. Be to, Europos Komisijai buvo pasiūlyta patikslinti daugelį duomenų tipų, kuriuos reikalaujama įtraukti į elektroninę inspektavimo ataskaitą.

Susitikimo metu buvo aptartos ir finansavimo galimybės, kuriomis siekiama padėti valstybėms narėms įgyvendinti naujojo reglamento nuostatas.

Adrija Gasiliauskienė
Kontrolės ir stebėsenos skyriaus vedėja

Share iconDalintis