Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Susitarta dėl Lietuvos žvejybos kvotų Baltijos jūroje 2014 m.

Europos Sąjungos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje 2013 m. spalio 17 d. Liuksemburge buvo susitarta dėl žvejybos kvotų Baltijos jūroje 2014 metais. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro prof. Vigilijaus Juknos vadovaujamos delegacijoje buvo ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vedėjas Tomas Zolubas.

Šiemet susitarimą dėl žvejybos galimybių ateinančiais metais pavyko pasiekti kaip niekada greitai. Tam įtakos turėjo „Baltfish“ forumo, vienijančio visų Baltijos jūros regiono ES valstybių narių administracijų atstovus, nuveiktas darbas siekiant surasti bendrą požiūrį. Kaip pažymėjo pasisakę valstybių narių ministrai ir Europos Komisija, „Baltfish“ forumas yra puikus ir sektinas glaudesnio regioninio bendradarbiavimo, kuris itin akcentuojamas ES bendrojoje žuvininkystės politikoje, pavyzdys.

Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje ministrai sutarė, kad taikant daugiametį Baltijos menkių išteklių valdymo planą, menkių žvejybos kvotos rytinėje Baltijos dalyje padidės 7 proc., vakarinėje sumažės 15 proc., žvejybos pastangos (žvejybos dienų jūroje skaičius), leidžiamos abiejų menkių išteklių žvejybai, sumažės 10 proc., tačiau kaip ir šiais metais bus leidžiama 15 proc. žvejybos pastangų perskirstyti tarp menkes žvejojančių laivų. Kitais metais šprotų žvejybos kvotos sumažės 4 proc., tačiau Centrinės Baltijos baseino strimelių kvotos padidės 25 proc. Lašišų žvejybos kvotos sumažintos 2 proc.

  Lietuvai 2014 m. sutartos žvejybos kvotos (tonomis) Pokytis, lyginant su 2013 m.
procentais tonomis
Menkės      
Rytinėje Baltijos dalyje

25–32 pakvadračiai

  3 710  +7 % +246
Vakarinėje Baltijos dalyje

22–24 pakvadračiai

     399 -15 %    -70
Strimėlės

25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračiai

  3 291 +25 % +658
Šprotai

22–32 pakvadračiai

12 010    -4 %  -500
Lašišos

22–31 pakvadračiai

  1 651*    -2 %    -34*

*- lašišų kvota nurodyta vienetais

Share iconDalintis