Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Sudarytas sąrašas įmonių, kurios nuo 2009 m. sausio 1 d. pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo duomenis Žuvininkystės departamentui turės teikti elektroniniu būdu

Sudarytas sąrašas įmonių, kurios nuo 2009 m. sausio 1 d. pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo duomenis Žuvininkystės departamentui turės teikti elektroniniu būdu.

Vadovaujantis 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1077/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1566/2007, 1 straipsnio 1 dalies c  punktu ir 2 straipsnio 1 dalimi, Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sudarė sąrašą įmonių, kurios nuo 2009 m. sausio 1 d. pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo duomenis Žuvininkystės departamentui turės teikti elektroniniu būdu.

 

Įmonių sąrašas:

 

UAB „PROVIT INDUSTRIJA“

SIA „Karavela”

ZAO „Bilas – Technologia”

UAB „Atlantic fish products”

UAB „Fishlita”

UAB „Baltijos delikatesai”

SIA „GAMMA – A”

UAB ,,Baltlanta”

UAB „Briz”

AB „Senoji Baltija”

UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas”

Share iconDalintis