Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Su Šv. Velykom – gražiausia pavasario švente!

Velykos Lietuvoje buvo švenčiamos keletą dienų. Oficialiai pirmoji ir antroji yra bažnyčios dienos, tačiau antroji – labiau bendruomenės diena. Vakare pradėdavo vaikščioti lalauninkai, vaikai lankydavo savo krikšto mamas, keitėsi margučiais.

Kiaušiniai buvo dažomi raudonai – kraujo ir ugnies spalva. Kartais ant jo simboliais buvo užrašomas savotiškas adresas ar linkėjimas, kuris nurodydavo, kad kiaušinis skirtas deivei Paukštei. Taip ilgainiui susiformavo tradicija marginti kiaušinius. Margindami velykinį kiaušinį, pirmiausia padalindavo jį kokio nors ornamento juosta pusiau. Tai savotiška laiko juosta, atskirianti dangų ir požemį, dieną ir naktį. Margučio dalijimą į dieną ir naktį patvirtintų paprotys pirmąją šv. Velykų dieną daužti tik smailųjį kiaušinio galą, antrąją dieną – ir bukąjį.

 

Share iconDalintis