Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Stiklinės stadijos europinių ungurių jaunikliai atvežti į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus Laukystos poskyrį

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba), tęsdama projekto „Europinių ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimas Lietuvoje“ Nr. 3FNF-0-11-01 veiklas ir vykdydama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 3D-193 patvirtintą „Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, 2015 metų planą“, šių metų pavasarį įsigijo 160 kg stiklinės stadijos europinių ungurių (lot. Anguilla anguilla), kurie po 6–8 savaičių bus įveisti į 3 Lietuvos upes ir 30 ežerų. Galime pasidžiaugti, kad per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, t. y. per 4 metus, jau yra įveista 2 mln. 154 tūkst. europinių ungurių jauniklių į daugiau nei 110 Lietuvos ežerų, vandens talpyklų ir tvenkinių.

1 pav. Šiemet unguriukai į Lietuvą (į Vilniaus oro uostą) buvo atskraidinti iš Prancūzijos specialiose talpose.

 

2 pav. Stikliniai unguriukai
Jau treti metai Žuvininkystės tarnybos Laukystos poskyryje paauginami europiniai unguriai. Čia unguriukai sustiprėja, paauga, jų masė padidėja 3–6 kartus. Laukystos poskyrio darbuotojai turi daug patirties, todėl išaugina sveikus gyvybingus unguriukus, kurie vėliau išleidžiami į Lietuvos ežerus ir upes, o subrendę gali tęsti kelionę į nerštavietes.
Pirmame etape unguriukai adaptuojasi prie aukštesnės temperatūros. Šiais metais ungurių jauniklių adaptacija (nuo 6o C iki 18o C temperatūros) užtruko tris paras.
Kitas žingsnis – pratinti unguriukus prie naujo, jiems neįprasto dirbtinio ir natūralaus maisto – specialių startinių kombinuotųjų pašarų ir šaldytų menkių ikrų, kuriais unguriukai šeriami 2–3 savaites, kol pripranta prie kombinuotųjų dirbtinių pašarų. Be to, turi būti palaikoma 24o–26o C auginimo temperatūra, užtikrinamas 90–110 proc. vandenyje ištirpusio deguonies kiekis ir kiti svarbūs hidrocheminiai parametrai. Šiuo laikotarpiu unguriukų medžiagų apykaita (metabolizmas) ypač greita, todėl vandens biofiltracija turi veikti nepriekaištingai ir nuolat.

3 pav. Startinis pašaras – šaldyti menkių ikrai

Trečias etapas – unguriukų auginimas, susijęs su daugybe rutininių darbų: šėrimas, baseinų valymas, URS vandens papildymas, įrangos priežiūra, periodinis vandens ir ligų tyrimas, o prireikus – ir gydymas. Reikia daug kruopštaus darbo ir profesionalumo, kad per porą mėnesių unguriai sustiprėtų ir svertų 1–2 g.

Share iconDalintis