Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Stebėsenos komitete – atrankos kriterijai

Daugiausia diskutuota dėl to, kokios VPS įgyvendinimo patirties turi turėti Žvejybos ir akvakultūros regionų vietos veiklos grupės (ŽRVVG), kurioms už sukauptą patirtį būtų skiriama 20 atrankos balų.  Patirtis įgyta įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos 4-osios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“.  Posėdyje nutarta, kad papildomi balai bus skiriami tik už sėkmingą priemonės įgyvendinimo patirtį, jos sėkmingumą apibrėžiant įgyvendinimo taisyklėse.

 

ŽRVVG skiriamas didžiausias 30 atrankos balų skaičius, jei jos atstovaujama teritorija jungia tris ir daugiau savivaldybių teritorijas, tinkamas kurtis žvejybos ir akvakultūros regionams. Kaip pažymėjo Stebėsenos komiteto pirmininkė Lina Kujalytė, kuo didesnė teritorija, tuo didesnis skaidrumas, daugiau įmonių dalyvauja veikloje ir konkuruoja tarpusavyje. Didžiausias 30 balų skaičius taip pat skiriamas ir tuo atveju, jei ŽRVVG nariai yra bent šešios veiklą vykdančios žvejybos ir akvakultūros įmonės. Didžiausia galima surinkti balų suma siekia 100. Atrankos kriterijai taikomi toms ŽRVVG, kurios toje pačioje žvejybos ir akvakultūros regionų teritorijoje ketina rengti vietos plėtros strategijas.

 

Posėdyje taip pat aptarti ir žvejybos bei akvakultūros vietos plėtros strategijų atrankos kriterijai, daugiausia dėmesio skiriant naujų darbo vietų kūrimui, teminei VPS aprėpčiai ir numatomų veiksmų mastui, jaunų žmonių įtraukčiai į ŽRVVG sprendimų priėmimo procesus. Atrankos kriterijai posėdyje patikslinti ir patvirtinti. Didžiausia galima surinkti balų suma siekia 100, minimalus privalomas surinkti balų skaičius – 70.

 

„Šiandien, svarstydami ir tvirtindami veiksmų programos priemonių atrankos kriterijus, šiame programiniame laikotarpyje dedate kertinį akmenį, kad programos lėšos būtų efektyviai panaudotos. Atrankos kriterijų įvedimas šiuo programiniu laikotarpiu yra labai svarbus.  Atrankos kriterijai padeda jums atrinkti pačius geriausius projektus, kurie bus įgyvendinti“, – pažymėjo EK atstovas K. Van der Bekeris.

 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programa dar nėra patvirtinta, tačiau tikimasi, kad Europos Komisija ją patvirtins iki šių metų vidurio.

LR ŽŪM informacija

Share iconDalintis