Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Skelbiamas pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo tiesioginis viešas prekių aukcionas

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo tiesioginį viešą prekių aukcioną (toliau – aukcionas), kuris vyks2014 m. gegužės 30 d. 9.30 val. Žuvininkystės tarnybos 512 kabinete, J. Lelevelio g. 6, Vilniuje. Nepardavus turto  aukcione, pakartotinis aukcionas vyks2014 m. birželio 6 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.

Su parduodamų prekių detaliu sąrašu galima susipažinti Žuvininkystės tarnybos interneto tinklapyje www.zuv.lt.

Aukciono vedėjas – Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Kondratas, tel. (8 5) 239 8466.

Parduodamo turto apžiūra vyks2014 m. gegužės 27 – 29 dienomis ir2014 m. birželio 3 – 5 dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00 val. turto buvimo vietoje nurodytu adresu.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 val. iki 9.30 val. Dalyviai privalo turėti asmens dokumentą. Aukciono dalyvio bilieto kaina10.00 Lt. Bilietas įsigyjamas registracijos į aukcioną metu grynaisiais įmokant į kasą arba aukciono dieną pateikiant pavedimo kopiją.

Aukciono laimėtojas už aukcione įsigytą valstybės turtą atsiskaito grynaisiais įmokėdamas į kasą 20 procentų nuo pasiūlytos kainos aukciono vykdymo metu, likusią sumos dalį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po aukciono grynaisiais įmokant į kasą arba pavedimu į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT464010042400010026 AB DNB banke. Laiku neįmokėjus likusios sumos dalies, įmokėta dalis negrąžinama. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 20 darbo dienų nuo visiško atsiskaitymo už nupirktą turtą. Per nurodytą terminą nepaimtas įsigytas turtas nebus saugomas. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima pretenzijų.

 

Aukcione parduodamų prekių sąrašas

Share iconDalintis