Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Skelbiamas konkursas Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio, 13 kategorijos) pareigoms užimti

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skelbia konkursą Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio, 13 kategorijos) pareigoms užimti. (pareigybės aprašymas)

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas (toliau – pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę ir amžių patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Deklaracija gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu.

  1. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
  2. Teisės aktų nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos, alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą, ir šio dokumento kopiją, jeigu pretendentas šią tarnybą yra atlikęs ar šiuos mokymus yra baigęs.

7.Užpildytą privačių interesų deklaraciją (pirmiausia deklaraciją reikia pateikti elektroniniu būdu užpildant ją VMI elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) portale, o pateikus – atspausdintą deklaraciją pateikti kartu su kitais dokumentais).

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos. Jeigu pretendentų pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro, pretendentai privalo pateikti dokumentus konkurso dieną jiems praneštu laiku. Pretendentų pateikti dokumentai su registruotu laišku gautomis dokumentų kopijomis, kurios nepatvirtintos notaro, sutikrinami iki konkurso pradžios ir grąžinami pretendentams.

 

Teisės aktų, iš kurių nuostatų Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos parengs 50 testo raštu klausimų, sąrašas.

Dokumentai priimami iki  2013 m. balandžio 9 d. Teisės ir personalo skyriuje, 533 kab., J. Lelevelio g. 6, Vilniuje.

Išsamesnė informacija apie konkursą:  tel. (8 5) 239 8455, el. p. [email protected]

Share iconDalintis