Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Skelbiamas konkursas 2012 m. žvejybos kvotoms valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose gauti 1 ir 2 prieduose nurodytuose vandens telkiniuose.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos skelbia konkursą 2012 m. žvejybos kvotoms valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose gauti 1 ir 2 prieduose nurodytuose vandens telkiniuose.

Žvejybos kvotos bus skirstomos vadovaujantis Žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-540 (Žin., 2011, Nr. 83-4039).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkursuose, Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) pateikia:

  1. Prašymą, pasirašytą naudotojo (kai naudotojas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai naudotojas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. naudotojo rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai naudotojas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai naudotojas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą. Fizinis asmuo pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

1.2. vidaus vandens telkinio/žvejybos vietos pavadinimą bei norimas gauti žvejybos kvotas ir jų dydį.

  1. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.
  2. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie žuvų išteklių naudotojo veiklą.
  3. Dokumentą (jeigu turi) įrodantį, kad naudotojas yra įregistruotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka ir atitinka Mažais kiekiais sugautų žuvų tiekimo vietinei rinkai veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-726 (Žin., 2006, Nr. 2-34).
  4. Atskirame voke, užklijuotame taip, kad dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo, naudotojo ar jo įgalioto asmens pasirašytą dokumentą su siūloma žvejybos kvotų konkurso kaina procentais. Ant voko turi būti užrašoma „Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos“, nurodomas vandens telkinio pavadinimas, naudotojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas bei žodis „KONKURSUI“.

Pradinė konkurso kaina už žvejybos įrankius seliavų ir stintelių žvejybai yra apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-970 (Žin., 2011, Nr. 155-7376) patvirtintų Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių 2 priede „Lėšų, skiriamų žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti, apskaičiavimo būdai“, t. y. 2 proc. nuo sumos, kuri apskaičiuojama įvertinus to žvejybos įrankio efektyvumą ir vidutinę sugaunamų žuvų pirminio pardavimo kainą. Pradinė 100 m statomojo tinklo seliavų žvejybai kvotos konkurso kaina yra: 2 proc. = 17,92, traukiamojo tinklo ežerinių stintelių žvejybai: 2 proc. = 48,16 Lt. Kaina keliama atitinkamai didinant procentą.

Pradinė žuvų kvotų konkurso kaina – 2 proc. nuo vidutinės sugaunamų žuvų pirminio pardavimo kainos, kuri nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-970 (Žin., 2011, Nr. 155-7376) patvirtintų Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių 2 priede „Lėšų, skiriamų žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti, apskaičiavimo būdai“. Pradinė 100 kg karšių žvejybos kvotos konkurso kaina: 2 proc. = 4,36 Lt,    100 kg lydekų žvejybos kvotos 2 proc. = 10,8 Lt, 100 kg sterkų žvejybos kvotos 2 proc. =16,78 Lt, 100 kg kitų rūšių žuvų žvejybos kvotos 2 proc. = 2,5 Lt. Kaina keliama atitinkamai didinant procentą.

Dokumentai dėl dalyvavimo konkurse priimami iki kovo 13 d. 16 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

Konkursas vyks 2012 m. kovo 16 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyboje, 512 kab.

Išsamesnė informacija apie konkursą (8 5) 2391 187.

 

1 priedas

VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE 2012 M. LEIDŽIAMA SPECIALIZUOTA SELIAVŲ IR EŽERINIŲSTINTELIŲ ŽVEJYBA, SĄRAŠAS

 

2 priedas

ŽUVŲ (IŠSKYRUS SELIAVŲ IR EŽERINIŲ STINTELIŲ) SUGAVIMO VERSLINĖS ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS LIMITAI VALSTYBINIUOSE ŽUVININKYSTĖS VIDAUS VANDENS TELKINIUOSE 2012 METAIS

Share iconDalintis