Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Skelbiamas konkursas 2012 m. Lietuvai skirtoms žvejybos kvotoms gauti tolimuosiuose žvejybos rajonuose

Žvejybos kvotų tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimas 2012 m.

 

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ( toliau – Žuvininkystės tarnyba) skelbia konkursą 2012 m. Lietuvai skirtoms žvejybos kvotoms gauti tolimuosiuose žvejybos rajonuose.

Konkursas vyks 2012 m. vasario 15 d. 512 kab. 9 val.

 

Lietuvai skirtos žvejybos kvotos 2012 m.:

Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC) administruojamoje akvatorijoje:

·         101 tona atlantinių skumbrių VI, VII, VIIIa-b, VIIId-e parajoniuose, Vb parajonio ES ir tarptautiniuose vandenyse, IIa, XII ir XIV parajonių tarptautiniuose vandenyse;

·         2 tonos juodųjų (Grenlandijos) paltusų IIa ir IV parajonių ES vandenyse, Vb, VI parajonio tarptautiniuose vandenyse;

·         21 tona rombinių rajų VIa-b ir VIIa-c, e-k parajonių ES vandenyse;

·         48 tonos bukasnukių ilgauodegių grenadierių Vb, VI, ir VII parajoniuose;

·         6 tonos bukasnukių ilgauodegių grenadierių VIII, IX, X, XII ir XIV parajoniuose;

·         1 tona juodųjų kardžuvių V, VI, VII ir XII parajoniuose;

·         1 tona melsvųjų molvų Vb, VI ir VII parajonių ES ir tarptautiniai vandenyse.

·         7 tonos melsvųjų molvų XII parajonio tarptautiniuose vandenyse (tik kaip priegauda).

·         0 tonos giliavandenių ryklių V, VI, VII, VIII ir IX parajoniuose (tik kaip priegauda).

 

Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) administruojamoje akvatorijoje:

·         134 tonos šiaurinių paprastųjų krevečių 3L kvadrate;

·         103 tonos atlantinės menkės 3M kvadrate;

·         297 tonos paprastųjų jūros ešerių 3LN kvadratuose;

·         1571 tona paprastųjų jūros ešerių 3 M kvadrate;

·         23 tonos juodųjų (Grenlandijos) paltusų 3LMNO kvadratuose;

·         75 tonų rombinių rajų 3LNO kvadratuose;

·         128 tonos šiaurinių trumpačiuptuvių kalmarų 2 ir 3 parajoniuose.

Norvegijos Karalystės Svalbardo žvejybos zonoje:

·         647 dienos krevečių žvejybai.

 

Žvejybos kvotos bus skirstomos remiantis Žvejybos kvotų tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-802 (Žin., 2010, 105-5440).

Naudotojas, pageidaujantis gauti žvejybos kvotą, komisijai pateikia:

1.                   prašymą, kuriame nurodo :

1.1.             žvejybos laivo, kuriam prašoma žvejybos kvotos, pavadinimą;

1.2.             žvejybos zonas, kuriose prašoma skirti žvejybos kvotas;

1.3.             prašomų žvejybos kvotų dydį pagal žuvų rūšis (tonomis).

1.4.            Galiojančio laivo klasifikacinio liudijimo kopiją.

 

Prašymai žvejybos kvotai gauti teikiami iki 2012 m. vasario 14 d. Žuvininkystės tarnybai adresu

J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab., faksu (8 5) 2391 176.

Informacija tel.: (8 5) 2398 409.

Share iconDalintis