Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Skelbiamas konkursas 2011 m. žvejybos kvotoms valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose gauti

SKELBIMAS NEBEAKTUALUS  (NUO 2011 M. KOVO 15 D.)

Skelbiamas konkursas 2011 m. žvejybos kvotoms pridedamuose sąrašuose (1, 2 priedai) nurodytuose vandens telkiniuose gauti.

Konkursas vyks vadovaujantis Žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-7 „Dėl žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo“ (toliau – Taisyklės) (Žin., 2007, Nr. 12-513, 2010, Nr. 13-664).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, komisijai pateikia:

1. Prašymą, kuriame nurodo savo rekvizitus: pavadinimą, įmonės kodą (kai prašymą teikia juridinis asmuo) vardą, pavardę, asmens kodą, paso/asmens tapatybės kortelės numerį (kai prašymą teikia fizinis asmuo), adresą, telefono numerį ir norimas gauti žvejybos kvotas.

2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją (kai prašymą teikia – juridinis asmuo) arba žvejybos verslo liudijimo kopiją (kai prašymą teikia – fizinis asmuo).

3. Žvejybą kontroliuojančios institucijos pažymą, kurioje pateikiama informacija pagal Taisyklių 11.1–11.3 punktus ir Taisyklių 1 priedo 3-8 punktus.

Dokumentai dėl dalyvavimo konkurse priimami iki kovo 10 d. 15 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).
Konkursas vyks 2011 m. kovo 15 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio 6, 5 aukštas, 512 kab.). Telefonas informacijai (85) 2391 187.

Share iconDalintis