Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Skelbiamas komisijos sprendimas dėl perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo 2020–2034 metams

Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos, sudarytos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V1-114 „Dėl Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos sudarymo“, posėdis įvyko 2019 m. gruodžio 13 d. 13 val.

Su 2019-12-19 posėdžio protokolu Nr. ŽKB-7(6.1) galima susipažinti čia.

Share iconDalintis