Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Skelbiamas Individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo komisijos posėdis dėl individualių žvejybos galimybių pietų Ramiojo vandenyno (SPRFMO) konvencijos rajone 2016 m.

2016 m. balandžio 13 d. 10 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) posėdžių salėje (512 kab.) įvyks 2016 žvejybos metams Lietuvai skirtų individualių žvejybos galimybių pietų Ramiojo vandenyno (SPRFMO) konvencijos rajone skirstymas.

 

Lietuvai 2016 metams skirtos Peru stauridžių individualios žvejybos galimybės – 4 917,5 tonos pietų Ramiojo vandenyno (SPRFMO) konvencijos rajone.

 

Individualios žvejybos galimybės bus skirstomos remiantis Individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-802 „Dėl Žvejybos kvotų tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Naudotojas, pageidaujantis gauti individualių žvejybos galimybių, Komisijai pateikia:

1. Prašymą, kuriame nurodo:

• žvejybos laivo, kuriam prašoma individualių žvejybos galimybių, pavadinimą;

• žvejybos zoną, kurioje prašoma skirti individualių žvejybos galimybių;

• prašomų individualių žvejybos galimybių dydį pagal žuvų rūšis (tonomis).

2. Galiojančio žvejybos laivo klasės liudijimo kopiją.

 

Prašymai individualioms žvejybos galimybėms gauti teikiami iki 2016 m. balandžio 11 d. Žuvininkystės tarnybai J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab., faksu (8 5) 239 1176, el. paštu [email protected].lt

 

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 8409, el. p.  [email protected]

Share iconDalintis