Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Skelbiamas aukcionas

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

S K E L B I M O A T I T A I S Y M A S

 

Atitaisoma Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2013 m. gegužės 31 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 44 VI skyriuje skelbto aukciono data iš 2013 m. birželio 17 d. į 2013 m. liepos 1 d., naujo aukciono iš 2013 m. birželio 26 d. į 2013 m. liepos 8 d. Parduodamo turto apžiūros datos atitaisomos atitinkamai iš 2013 m. birželio 12-14 ir 20-25 dienomis į 2013 m. birželio 26-28 ir liepos 3-5 dienomis.

 

 

Direktorius                                                                                                             Vytautas Grušauskas

 

 

 

ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

SKELBIMAS

 

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo viešą prekių aukcioną (toliau – aukcionas), kuris vyks 2013 m. birželio 17 d. 9.30 val. Žuvininkystės tarnybos 512 kabinete, J. Lelevelio g. 6, Vilniuje. Nepardavus turto pirmame aukcione, naujas aukcionas vyks 2013 m. birželio 26 d. 9.30 val. tuo pačiu adresu.

Su parduodamų prekių detaliu sąrašu galima susipažinti Žuvininkystės tarnybos interneto tinklapyje www.zuv.lt.

Aukciono vedėjas – Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Gediminas Kondratas, tel. (8 5) 239 8466.

Parduodamo turto apžiūra vyks 2013 m. birželio 12 – 14 dienomis ir 2013 m. birželio 20 – 25 dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00 val. turto buvimo vietoje nurodytu adresu.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 val. iki 9.30 val. Žiūrovai į aukcioną neįleidžiami. Dalyviai privalo turėti asmens dokumentą. Dalyvavimas aukcione yra mokamas, aukciono dalyvio bilieto kaina 10.00 Lt. Bilietas įsigyjamas registracijos į aukcioną metu grynaisiais įmokant į kasą arba aukciono dieną pateikiant pavedimo kopiją.

Aukciono laimėtojas už aukcione įsigytą valstybės turtą atsiskaito grynaisiais įmokėdamas į kasą 20 procentų nuo pasiūlytos kainos aukciono vykdymo metu, likusią sumos dalį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po aukciono grynaisiais įmokant į kasą arba pavedimu į Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą LT464010042400010026 AB DNB banke. Laiku neįmokėjus likusios sumos dalies, įmokėta dalis negrąžinama. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 20 darbo dienų nuo visiško atsiskaitymo už nupirktą turtą. Per nurodytą terminą nepaimtas įsigytas turtas nebus saugomas. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima pretenzijų.

 

AUKCIONE PARDUODAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Share iconDalintis