Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Skelbiamas 2015 m. individualių žvejybos galimybių Maroko Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje konkursas

2015 m. vasario 27 d. 11 val. 512 Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) posėdžių salėje įvyks 2015-iems žvejybos metams Lietuvai skirtų individualių žvejybos galimybių Maroko Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje konkursas.

 

Lietuvai 2015 metams Maroko Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje skirta 20 693 t pelaginių žuvų individualių žvejybos galimybių.

 

Individualios žvejybos galimybės bus skirstomos remiantis Individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-802 „Dėl Individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Naudotojas, pageidaujantis gauti individualias žvejybos galimybes, komisijai pateikia:

 

1. Prašymą, kuriame nurodo :

1.1.žvejybos laivo, kuriam prašomos individualios žvejybos galimybės, pavadinimą;

1.2.žvejybos zonas, kuriose prašoma skirti individualias žvejybos galimybes;

1.3.prašomų individualių žvejybos galimybių dydį tonomis;

1.4.galiojančio laivo klasės liudijimo kopiją.

 

Prašymai individualioms žvejybos galimybėms gauti teikiami iki 2015 m. vasario 26 d. Žuvininkystės tarnybai adresu J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab., faksu (8 5) 239 1176.

 

Telefonas pasiteirauti (8 5) 239 8409.

Share iconDalintis