Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Šilavoto karpis

1967 m. Prienų rajone buvo pradėtas statyti Šilavoto veislinis-selekcinis žuvų ūkis. 1972 metais pradėti eksploatuoti pirmieji tvenkiniai – nuo tada prasidėjo pagrindiniai karpių veislės kūrimo darbai, kuriuos beveik keturis dešimtmiečius vykdė žinomi šalies žuvininkai – ichtiologai Juozas Bružinskas, Antanas Paukštė, Albertas Pečiukėnas,Rima Gulbinaitė ir Tatjana Ratnikova. Pradžioje darbai vykdyti su 3 veislinių atmainų karpiais – Bubių (B), Ukrainos (U) ir Vokietijos (V).

Nuo 1972 metų Šilavote (Prienų r.) pradėjus veikti specializuotam veisliniam-selekciniam žuvininkystės ūkiui, vykdytas kryptingas mokslinis ir praktinis darbas ir išvesta lietuviška karpių veislė, tinkama auginti Lietuvos sąlygomis. 1973 m. į Šilavotą atvežti vokiškų karpių metinukai iš Šalčininkų žuvininkystės ūkio, į kurį jie 1972 m. buvo atgabenti mailiaus amžiaus iš Vokietijos Vermsdorfo tvenkinių žuvininkystės ūkio. Visi jie buvo veidrodiniai. Jiems subrendus, 1976-1977 m. gauti pirmieji palikuonys.

Po kelerių metų įvairiausių grupių karpių selekcinio kryžminimo geriausiu rezultatu išsiskyrė BV mišrūnai. Pirmą kartą jie gauti 1976 metais, sukryžminus veidrodines B pateles su keturmečiais V patinais. BV veislinės atmainos karpiai pasižymi geru eksterjeru – kompaktiški, neištįsę, jų reproduktoriai yra vislūs, gerai reaguoja į hipofizio injekcijas, lengvai išneršia, lervutės stiprios ir gyvybingos. BV karpiai gerai auga ir yra produktyvūs. Dėl pastovios ir tikslingos atrankos heterozės efektas išlieka jau ketvirtoje kartoje – Šilavote jau turima šeštoji BV mišrūnų generacija. Vertinant pagal visus žuvininkystės rodiklius, BV veislinės atmainos karpiai yra prisitaikę prie vietinių sąlygų – auginant šiuos karpius, gaunama gerų rezultatų.

Vakarų rinkoje paklausūs tik veidrodiniai karpiai, todėl Lietuvoje žymiai išaugo veidrodinių karpių reproduktorių paklausa. BV veislinės atmainos karpiai – veidrodiniai. Lietuvos Nepriklausomybės metais BV veislinės atmainos karpių reproduktorių įsigijo 27 akcinės bendrovės ir tvenkinių ūkiai, tarp jų ir Latvijos bei Baltarusijos. BV mišrūnai (Šilavoto karpių veislė) sudaro penktadalį Šilavoto poskyryje išaugintų realizuojamų reproduktorių.

Žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3D-133 BV veislinės atmainos karpis buvo pripažintas lietuviška karpių veisle „Šilavoto karpis“.

Lietuviškos karpių veislės „Šilavoto karpis‘‘ reproduktorių galima nusipirkti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Šilavoto poskyryje, Mikalinės k., Šilavoto sen., Prienų r.sav. LT – 59272, tel./faks. (8-319) 41 449, el. paštas: [email protected].

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos Vidaus vandenų ir akvakultūros
skyriaus Šilavoto poskyrio vedėja

Tatjana Ratnikova

 

Share iconDalintis