Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Šiemet į Lietuvos ežerus ir upes įveistas įspūdingas kiekis ungurių

Žuvininkystės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos sėkmingai tęsia pradėtus ungurių išteklių atkūrimo darbus. Šiais metais, įgyvendinant projektą „Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“, į Lietuvos vandenis išleistas rekordinis kiekis vietoje paaugintų ungurių.

Metų pradžioje buvo suplanuota įveisti 1 milijoną 560 tūkstančių ungurių. Kadangi iš Rytų Lietuvos ežerynų migruojantys unguriai savo kelyje į jūrą patiria mažesnį neigiamą antropogeninį poveikį, daugiausiai jų buvo išleista būtent čia. Tiesa, balandį ir gegužę migruojančių ungurių dalį išgaudo žvejai verslininkai, taip pat – žvejai mėgėjai, tačiau jiems nereikia plaukti per hidroelektrinių turbinas, kuriose dalis ungurių tiesiog žūva.

2019 metais unguriai išleisti į 96 vandens telkinius, kurie išsidėstę 31 rajono teritorijoje. Dalis ungurių paleisti į upes, kuriomis paaugusios žuvys, ieškant sau tinkamos gyventi buveinės, gali migruoti ir pasroviui, ir prieš srovę.

Norisi pasidžiaugti, kad Žuvininkystės tarnybos vykdomi darbai kelia susidomėjimą ir tarptautiniu lygiu. Ungurių paauginimo uždarosiose vandens apytakinėse sistemose bei įveisimo darbus stebėjo iš Kijevo Nacionalinio gamtos ir biologinių išteklių naudojimo universiteto atvykusios mokslininkės. Akvakultūros katedros docentės daktarės Alevtina Bazaeva ir Nataliia Martseniuk įgytą ungurių auginimo, įveisimo į natūralius vandens telkinius patirtį perduos studentams ir žuvininkystės specialistams Ukrainoje.

Share iconDalintis