Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Siekiama sustiprinti verslinės ir mėgėjų žvejybos jūrų vandenyse kontrolę

Informacija paimta iš ŽŪM svetainės:

http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/siekiama-sustiprinti-verslines-ir-megeju-zvejybos-juru-vandenyse-kontrole 

 

ES keičia reglamentų, susijusių su žuvininkystės kontrole, nuostatas. Projekte numatoma daug žuvininkystės kontrolės priemonių pakeitimų. Labiausiai pasikeis Baltijos jūros priekrantės verslinės ir mėgėjų žvejybos sąlygos.

Prieš bendrosios žuvininkystės politikos reformą sukurta šiuo metu galiojanti žuvininkystės kontrolės sistema nebeatitinka šiandienos poreikių, nes yra nepakankamai efektyvi. Iki šiol  valstybės narės turėjo pačios nustatyti sunkių pažeidimų kriterijus, o dabar į reglamentą įtrauktas pažeidimų, kurie laikomi sunkiais, sąrašas ir papildomi kriterijai, kuriuos atitinkantys ir kiti pažeidimai galės būti pripažinti sunkiais.

Kuriama patikimesnė ir detalesnė žuvininkystės duomenų sistema, atsisakoma išimčių laivams iki 12 metrų ilgio (jie turės pildyti žvejybos žurnalus, iškrovimo deklaracijas ir elektroniniu būdu teikti duomenis apie sugautus žuvų kiekius, taip pat telefonais su GPS turės būti sekama šių laivų pozicija jūroje). Iškrautas žuvis patvirtintomis svarstyklėmis turės sverti registruoti kompetentingi asmenys. Atsekamumo reikalavimai bus taikomi tiek vietoje pagamintiems, tiek importuotiems žvejybos ir akvakultūros produktams. Stiprinama žuvų išmetimų draudimo laikymosi kontrolė, numatomas privalomas stebėjimo priemonių (CCTV kamerų) taikymas rizikos vertinimo metu atrinktiems laivams. Griežtinama laivų variklių galios kontrolė (siūloma tam tikrų kategorijų laivuose įdiegti variklio galios stebėjimo ir registravimo įtaisus), nustatomi nauji reikalavimai fiziniam laivų talpos tikrinimui.

Mėgėjų žvejyba vaidina svarbią rolę biologiniu, ekonominiu ir socialiniu aspektais. Įvertinant nemažą mėgėjų žvejybos įtaką tam tikrų rūšių žuvų ištekliams, siūloma Europos Sąjungos mastu nustatyti šios žvejybos kontrolės priemones. Be mėgėjų licencijavimo, numatomas ir reikalavimas teikti duomenis apie sugautus žuvų kiekius, taip pat registruoti laivus, naudojamus žvejoti žuvų rūšis, kurioms taikomos specialios išsaugojimo priemonės, reikės ženklinti ir mėgėjų žvejybos įrankius. Visi šie reikalavimai bus taikomi ir pavieniams fiziniams asmenims, ir įmonėms, organizuojančioms mėgėjų žvejybą, įskaitant varžybas. Išlieka draudimas parduoti mėgėjiškos žvejybos metu sugautas žuvis.

Susipažinti su reglamento projektu (lietuvių kalba) galite čia

Share iconDalintis